O nás

Právnická fakulta v sebe spája takmer sto rokov právnickej tradície a tvorivé inovatívne prístupy, ktorých cieľom je čo najlepšia príprava absolventov do praxe. Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch v dennej aj externej forme. K tomu sa pridáva výučba množstva predmetov v angličtine a spolu s riešením simulovaných prípadov je dôležitým štandardom vo vzdelávaní.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v legislatívnom procese, v ústredných orgánoch štátnej správy, v rámci právneho poradenstva, ako čakatelia v justičnej oblasti, ale tiež v organizáciách štátnej a verejnej správy, samospráve, rôznych odvetviac cirkevného práva či v pedagogickej a vedeckej oblasti.

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bez prijímacej skúšky.

V prípade veľkého počtu prihlásených uchádzačov môže dekan rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky (z oblasti logického myslenia, Náuky o spoločnosti, všeobecného kultúrneho a politického prehľadu).

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava