O nás

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium až do výšky školného. Storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií, kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Web

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky (Ekonómia a právo): 31.3.2023
  • Termín prijímacej skúšky (Ekonómia a právo): jún 2023
  • Termín podania prihlášky (Právo): 15.6.2023
  • Termín prijímacej skúšky (Právo): 16.-30.6.2023

Na študijný program právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

  • Prijímacia skúška pozostáva z predpokladu logického myslenia, zo znalostí z dejepisu, náuky o spoločnosti a všeobecného kultúrneho a politického prehľadu v rozsahu stredoškolského učiva.

Na študijný program ekonómia a právo sú uchádzači prijímaní len na základe prijímacej skúšky.

  • Prijímacia skúška pozostáva z písomného overenia predpokladov logického myslenia a vedomostného testu zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača v rozsahu učiva strednej školy.

Na študijný program manažment a právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky v prípade, že majú jazykový certifikát (B2).  V inom prípade sa uchádzač musí zúčastniť prijímacej skúšky formou písomného testu, ktorý overí jeho jazykové schopnosti.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky (Právo/Kanonické právo): 1.7.2023
  • Termín podania prihlášky (Ekonómia a právo): 31.8.2023
  • Termín prijímacieho konania: august - september

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri študijnom programe právo.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Poplatok za prijímacie konanie: 70€

Aktuality

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava