O nás

Prírodovedecká fakulta bola založená už v roku 1940. Za ten čas sa vypracovala medzi top fakulty nie len u nás, ale aj v celosvetovom meradle. Agentúra ARRA zaradila až 5 jej výskumných tímov medzi 0,1% najlepších vo svete vo svojom odbore. Výučba, výskum a laboratória sú tu na špičkovej úrovni a na všetkých 3 stupňoch štúdia tu študuje cca 2500 študentov.

Uplatnenie

Absolvent fakulty má široké možnosti uplatnenia najmä ako územný plánovač, projektový manažér, poistný špecialista, dátový analytik, klimatológ, hydrológ, v oblasti chémie ako analytik, biochemik a tiež anorganický, organický, fyzikálny a jadrový chemik. Rovnako budú žiadaní v oblasti geológie, environmentálnych vied, v antropológii, genetike, mikrobiológie či učiteľstva. Viac o možnostiach uplatnenia sa dozvieš tu.

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

   Podmienky prijatia

  • v prípade, že počet uchádzačov bude menší ako plánovaný počet prijatých - bez prijímacej skúšky
  • v prípade, že počet uchádzačov presiahne plánovaný počet prijatých bude sa rozhodovať o prijatí v dvoch kolách
  • fakulta akceptuje výsledky testov SCIO

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium na fakulte je stanovený do 15.marca 2021 a termín konania prijímacej skúšky bude určený v súlade s termínmi maturitných skúšok v školskom roku 2020/21.

Magisterské

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Viac o podmienkach prijatia nájdeš tu.

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Všetky potrebné dokumenty ohľadom ubytovania ako smernicu rektora č.8/2017o ubytovaní; harmonogram ubytovacieho procesu; Usmernenie dekanaPriF UKo úprave kritérií mimoškolských činností nájdete na webe: https://fns.uniba.sk/sluzby/ubytovanie

Stravovanie

Máte niekoľko možností kde stravovať so štátnou dotáciou na stravu:

  • Bufet Družba–na internáte Družba
  • Eat&Meet –jedáleň v Mlynskej doline medzi blokmi átriových domkov C aD
  • Venza –druhá jedáleň v Mlynskej doline taktiež v areáli Átriových domkov v bloku V

*V jedálňach v Mlynskej doline môžete dotáciu využiť dvakrát denne v hodnote 1,30€ (dvakrát vj ednej alebo to môžete kombinovať). Ich denné menu môžete sledovať na facebooku aj s fotkami na ich stránkach.

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava