O nás

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Web

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 50 € (papierová prihláška)
  • 15€ (elektronická prihláška)

Úspešný absolvent – Vladimír Šucha, osobitný poradca Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie

Aktuality

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava