O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v oblastiach filozofických, filologických, historických, pedagogických, psychologických a sociologických vied, vied o umení, komunikácii, žurnalistiky a množstve ďalších humanitných a spoločenských vied. Deje sa tak vo vyše 130 študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia. Často sa jedná o unikátne programy, ktoré sa nevyučujú na žiadnej inej univerzite v rámci Slovenska.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako prekladatelia a tlmočníci, archeológovia, vedúci pracovníci archívov, vo vedecko-výskumných inštitúciách, v múzeách, v riadení informačných inštitúcií, systémov a služieb štátnej správy, v riadení kultúrnych, galerijných a pamiatkových inštitúcií, v reklamných agentúrach, PR, v masmédiách, v pedagogickej praxi, ale tiež ako osvetoví pracovníci či projektoví manažéri v rôznych oblastiach.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Na študijné programy, na ktoré sa prihlási menej uchádzačov ako je vopred stanovený počet prijímaných študentov, budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie je uchádzač povinný absolvovať testy SCIO.

Študijné programy môžu mať stanovené aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium.

Aktuality

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava