O nás

Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku. Naši absolventi sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 28.1.2023.

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Termín prijímacej skúšky: -

Ak sa na študijný program prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený, všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška je formou absolvovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS resp. SCIO testu), ktorá pozostáva z testu všeobecných predpokladov (VŠP).

Niektoré študijné programy okrem testu VŠP vyžadujú aj absolvovanie jazykového testu, tiež zabezpečovaný spoločnosťou SCIO. 

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacej skúšky: -

Na študijné programy okrem programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky.

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Kontakt