O nás

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Web

Kde nás nájdeš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Cena za prijímacie konanie: 45€

Úspešný absolvent – Cyril Vasil’, arcibiskup, apoštolský administrátor Košickej gréckokatolíckej eparchie

Aktuality

Kontakt

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava