O nás

Po spoločenských zmenách v roku 1989 vznikli na fakulte nové semináre, o ktoré bol veľký záujem s dôvodu nedostatku kňazov. Od tohto času sa primárne venuje výchove kňazov v prostredí, ktoré si vyžaduje neustále prispôsobovanie sa. Fakulta uskutočňuje výučbu v spojenom štúdiu 1. a 2. stupňa a v doktorandskom štúdiu.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako katolícki kňazi, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, v pastoračných službách vo farnosti. Tiež sa uplatnia ako vyučujúci na vysokých školách, ako vedeckí pracovníci a tiež v duchovných masmédiách a ako členovia cirkevných súdov.

Kde nás nájdeš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

Kontakt

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava