O nás

Fakulta nadväzuje na vyše 400 ročnú tradíciu evnajelického teologického vzdelávania na našom území. Práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie a tiež si zakladá na budovaní osobnej zodpovednosti a kritického myslenia. Pri svojich študentoch kladie dôraz najmä na ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie, v nemocniciach, väzniciach, ozbrojených silách SR, ako pomocný učiteľ, animátor, pracovník štátnej a verejnej správy, učiteľ, vo vedení diakonických centier, ako terénny pracovník v sociálnej oblasti.

Kde nás nájdeš

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava