O nás

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás! Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium a magisterské štúdium

Termín podania prihlášok:

  • 2. kolo: 25. 7. 2024 (s výnimkou študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy)
  • Termín konania prijímacích skúšok: - nevykonáva sa
  • Na všetky študijné programy budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (výnimka: učiteľstvo výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy).
  • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň (§ 53 ods. 3) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Doktorandské štúdium

Termín podania prihlášok: 24. 5. 2024
Termín prijímacej skúšky: 27. 6. 2024

 

Cena za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Kontakt

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava