O nás

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás! Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí sa bude konať v priebehu februára.

Bakalárske štúdium a magisterské štúdium

Termín podania prihlášok:

  • 31.3.2024
  • do 25. 7. 2024 druhé kolo (s výnimkou študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy)

Termín konania prijímacích skúšok: nevykonáva sa

Cena za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Kontakt

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava