O nás

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás! Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí sa bude konať v priebehu februára.

Bakalárske štúdium a magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 31.3.2023
  • Termín podania prihlášky (učiteľstvo náboženskej výchovy): 28.2.2023
  • Termín konania prijímacích skúšok: -
  • Náhradný termín prijímacích skúšok: 31.7.2023
  • Na všetky študijné programy budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (výnimka: učiteľstvo výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy).

Doktorandské štúdium

  • Termín prijímacieho konania: -
  • Termín náhradného prijímacieho konania: -

Cena za prijímacie konanie: 35€

Aktuality

Kontakt

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava