O nás

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Ponúkame študijné programy manažment, medzinárodný manažment a podnikanie. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK). Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Termín podania prihlášky (externá forma): 31.5.2023

Prijímacia skúška na študijné programy manažment a podnikanie je písomná (test) a v slovenskom jazyku. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe manažment a v študijnom programe podnikanie sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.

Prijímacia skúška na študijný program medzinárodný manažment je ústna a skladá sa zo skúšky z nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka (podľa voľby zamerania) a motivačného rozhovoru. Prijímacia skúška je vykonaná prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou.

Prijatie na štúdium je možné aj bez prijímacej skúšky.

Podrobné kritéria prijatia nájdete v nasledujúcom odkaze: TU

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.5.2023

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 50€ (štúdium v slovenčine)
  • 80€ (štúdium v angličtine)

Aktuality

Kontakt

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava