O nás

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Ponúkame študijné programy manažment, medzinárodný manažment a podnikanie. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK). Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín prijímacieho konania: máj, jún 2022
 • Náhradný termín prijímacieho konania: 5.9.2022
 • Termín podania prihlášky Manažment v AJ: 2.kolo 31.5.2022
 • Termín podania prihlášky na Manažment (externá forma): 31.5.2022

Cena za prijímacie konanie:

 • 40€ (štúdium v slovenčine)
 • 80€ (štúdium v angličtine)
 • 20€ (štúdium externe)

Prihláška musí obsahovať: 

 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Prijatie na štúdium je možné aj bez prijímacej skúšky.

Podrobné kritéria prijatia nájdete v nasledujúcom odkaze: TU

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: do 31.5.2022
 • Termín dodatočného podania prihlášky: 31.7.2022
 • Termín prijímacej skúšky: 5.9.2022
 • Termín podania prihlášky (externé štúdium): do 30.6.2022
 • Termín dodatočného podania prihlášky (externé štúdium): 15.10.2022

Aktuality

Kontakt

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava