O nás

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Ponúkame študijné programy manažment, medzinárodný manažment a podnikanie. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK). Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Termín podania prihlášky – 31. 3. 2022

Cena za prijímacie konanie:

  • 40€ (štúdium v slovenčine)
  • 80€ (štúdium v angličtine)

Úspešný absolvent – Igor Tóth, riaditeľ marketingu O2

Kontakt

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava