O nás

Fakulta od roku 1991 pripravuje absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch a zastávať manažérske pozície v rôznych typoch podnikov. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti s manažérskou praxou znamená účinnú cestu k presadzovaniu moderných trendov. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v riadiacich a metodických funkciách v oblasti účtovníctva, finančného rozhodovania a finančnej kontroly, pri analýze a prognózach vo financiách a mene, pri riešení úloh finančnej politiky, v personalistike, marketingu či v manažmente IT projektov.

Kde nás nájdeš

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • písomná prijímacia skúška z predmetov stanovených podľa jednotlivých študijných programov
  • pri splnení podmienok môže byť písomná skúška odpustená

Kontakt

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava