Našli sme 44 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

European School of Business & Management SE

 • MBA Bankovníctvo
 • MBA Investičný management
 • BBA Personálne riadenie a andragogika

a ďalších 33 programov

36 programov

Cambridge Business School

 • MBA Private Law
 • BBA Základy managementu
 • MBA Management v zdravotníctve

a ďalších 18 programov

21 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Management obchodu (online)
 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • Executive LLM – Commercial Law

a ďalších 22 programov

25 programov

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Marketing a Brand Management
 • Verejná správa a jej aspekty

a ďalších 24 programov

27 programov

Národohospodárska fakulta

 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Manažment verejných politík
 • Financie

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Biznis a marketing

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Všeobecný manažment
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Meranie a skúšobníctvo
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Technické zariadenia budov
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Meracia technika
 • Telekomunikácie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra v anglickom jazyku
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Chemické technológie

a ďalších 29 programov

32 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
 • Informačná bezpečnosť
4 programy

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Chirurgia

a ďalšie 2 programy

5 programov

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 9 programov

12 programov