Našli sme 43 škôl

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • BBA Základy managementu (online)
 • MBA - PR a komunikácia (Praha)

a ďalších 44 programov

47 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika - konverzný program
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Vedy o športe

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Cambridge Business School

 • MBA Marketing a Public Relations
 • MBA Podnikanie a inovácie (online)
 • MBA Management vo verejnej správe (online)

a ďalších 24 programov

27 programov

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 23 programov

26 programov

NEWTON University

 • Verejná správa a jej právne aspekty
 • Talent manažment a koučovanie
 • Podnikanie

a ďalších 17 programov

20 programov

Lekárska fakulta

 • Vnútorné choroby
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska biológia a klinická genetika

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Procesná technika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 20 programov

23 programov

Právnická fakulta

 • Pracovné právo
 • Rímske právo
 • Občianske právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Stratégia a podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Biotechnológie
 • Mikrobiológia a virológia

a ďalších 48 programov

51 programov

Filozofická fakulta

 • Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Slovenský jazyk
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 57 programov

60 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Teória vyučovania informatiky
 • Manažérska matematika

a ďalších 34 programov

37 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Farmaceutická chémia
 • Farmácia

a ďalšie 4 programy

7 programov