Našli sme 44 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Organická chémia
 • Analytická chémia

a ďalších 29 programov

32 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax
 • Politológia

a ďalších 64 programov

67 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Farmácia v anglickom jazyku

a ďalšie 4 programy

7 programov

NEWTON University

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažment cestovného ruchu
 • Psychológia v manažmente

a ďalších 24 programov

27 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Klinická farmakológia
 • Psychiatria

a ďalších 18 programov

21 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Metrológia

a ďalších 17 programov

20 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Central European Management Institute

 • Ekonomika a finančný manažment
 • Manažment obchodu
 • Realitný manažment

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Technológia stavieb
 • Civil engineering

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Stratégia a podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Strategický management (online)
 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • BBA Základy managementu (online)

a ďalších 25 programov

28 programov

European School of Business & Management SE

 • MBA Manažérska psychológia
 • MBA Poisťovníctvo
 • MBA Management zdravotníctva

a ďalších 33 programov

36 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Logopédia

a ďalších 15 programov

18 programov

Právnická fakulta

 • Manažment a právo
 • Kánonické právo
 • Trestné právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Medzinárodné podnikanie
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalších 6 programov

9 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management and Leadership (EN)
 • BBA Fundamentals of Management (EN)

a ďalších 19 programov

22 programov