Našli sme 39 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Mediamatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Sociológia

a ďalších 91 programov

94 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
4 programy

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika

a ďalších 22 programov

25 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia stavieb
 • Civil engineering
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 16 programov

19 programov

Strojnícka fakulta

 • Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Programové systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Central European Management Institute

 • Manažment verejnej správy
 • Manažment zdravotníctva
 • Marketing Management and International Business (EN)

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra
 • Konštrukcie v architektúre

a ďalšie 4 programy

7 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Aj)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (Aj)
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Organická chémia
 • Technológia polymérnych materiálov
 • Chémia a technológia životného prostredia

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Všeobecný manažment
 • Ekonomika podniku
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Optimálne programovanie a hospodárska informatika
 • Hospodárska informatika
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Poisťovníctvo
 • Ekonómia a právo
 • Sociálny rozvoj a sociálna politika

a ďalších 13 programov

16 programov

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika (konverzný program)
 • Fyzika plazmy
 • Fyzika tuhých látok

a ďalších 49 programov

52 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy