Našli sme 43 škôl

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • BBA Základy managementu (online)
 • MBA - PR a komunikácia (Praha)

a ďalších 42 programov

45 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management and Leadership (EN)
 • BBA Fundamentals of Management (EN)

a ďalších 23 programov

26 programov

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Psychológia v manažmente
 • MBA - Moderné riadenie podniku

a ďalších 24 programov

27 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Trénerstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Manažment a právo
 • Medzinárodné právo
 • Rímske právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

European School of Business & Management SE

 • MBA Management zdravotníctva
 • MBA Marketing a promotion management
 • MSc Marketing

a ďalších 47 programov

50 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biotechnológia
 • Chémia a chemické technológie (double-degree)
 • Technológia polymérnych materiálov

a ďalších 29 programov

32 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Teória a technika prostredia budov

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Aplikovaná matematika
 • Informatika

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika
 • Jadrová energetika
 • Aplikovaná informatika

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Lekárska fakulta

 • Otorinolaryngológia
 • Psychiatria
 • Dermatovenerológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy