Našli sme 41 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
 • Všeobecný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektronika a fotonika
 • Elektrotechnika

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra
 • Dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 15 programov

18 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie a dane
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalších 7 programov

10 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov (konverzný)
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

a ďalších 30 programov

33 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Všeobecná jazykoveda

a ďalších 77 programov

80 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Dátová veda
 • Dátová veda (konverzný program)
 • Diskrétna matematika

a ďalších 54 programov

57 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalších 7 programov

10 programov

NEWTON University

 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
 • Podnikanie
 • Finančné riadenie podniku

a ďalších 24 programov

27 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Právo
 • Právo a ekonómia

a ďalších 12 programov

15 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 13 programov

16 programov