Našli sme 39 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Central European Management Institute

 • Manažment verejnej správy
 • Manažment zdravotníctva
 • Marketing Management and International Business (EN)

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Hospodárska politika
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Ľudské zdroje a sociálny manažment

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo a auditorstvo
 • Účtovníctvo
 • Ekonometria a operačný výskum

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Manažment výroby a logistika
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika
 • Elektronika a fotonika
 • Elektroenergetika

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 • Technológia stavieb
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

a ďalších 16 programov

19 programov

Strojnícka fakulta

 • Strojárske technológie a materiály
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus (Aj)
 • Architektúra (Aj)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (Aj)
 • Priestorové plánovanie
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Aj)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Anorganické technológie a materiály
 • Riadenie procesov

a ďalších 33 programov

36 programov

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Filozofia - história
 • Dejiny umenia

a ďalších 91 programov

94 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Mediamatika
 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Röntgenológia a rádiológia
 • Otorinolaryngológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalších 11 programov

14 programov