Našli sme 38 škôl

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 Získaj vstupenku ZDARMA

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Geodézia a kartografia
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 21 programov

24 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 91 programov

94 programov

Strojnícka fakulta

 • Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 28 programov

31 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Právo
 • Ústavné právo
 • Psychológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Personálny manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Chemická fyzika
 • Organická chémia
 • Environmentálna geochémia

a ďalších 63 programov

66 programov

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Bankovníctvo

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Účtovníctvo a auditorstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Internetové technológie

a ďalších 15 programov

18 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Verejná správa
 • Medzinárodné podnikateľské analýzy

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Rádiologická technika
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika
 • Technická fyzika (konverzný program)
 • Technická fyzika

a ďalších 49 programov

52 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Trénerstvo
 • Organizácia a riadenie športu

a ďalších 9 programov

12 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Cirkevná hudba
 • Klávesové nástroje
 • Spev

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Vnútorné choroby
 • Röntgenológia a rádiológia
 • Klinická farmakológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Audiovizuálne štúdiá
 • Produkcia audiovizuálneho umenia
 • Animovaná tvorba

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Liečebná pedagogika
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Logopédia

a ďalších 32 programov

35 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická chémia
 • Klinická farmácia
 • Farmácia

a ďalšie 3 programy

6 programov