Našli sme 44 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov

a ďalších 8 programov

11 programov

NEWTON University

 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
 • Podnikanie
 • Finančné riadenie podniku

a ďalších 24 programov

27 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Meranie a skúšobníctvo
 • Environmentálna výrobná technika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Teória a technika prostredia budov
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
4 programy

Central European Management Institute

 • Executive MBA
 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Manažment obchodu

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

European School of Business & Management SE

 • MBA Investičný management
 • MBA Marketing a promotion management
 • MBA Personálny management

a ďalších 33 programov

36 programov

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Základy managementu
 • MBA - Management, organizácia a riadenie
 • BBA Management Basics (ENG – online)

a ďalších 15 programov

18 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics
 • Finančné trhy a investovanie

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Manažérske rozhodovanie
 • Hospodárska informatika
 • Štatistické metódy v ekonómii

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • General Management
 • Všeobecný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Podnikanie v obchode
 • Manažment cestovného ruchu v anglickom jazyku

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Mediamatika
 • Európske štúdiá
 • Aplikovaná ekonómia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika
 • Matematika
 • Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

a ďalších 34 programov

37 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
4 programy