Našli sme 124 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Vysoká škola DTI

 • MBA - Master of Business Administration
 • LL.M - Master of Law
 • DBA - Doctor of Business Administration

a ďalších 5 programov

8 programov

Central European Management Institute

 • Manažment verejnej správy
 • Manažment zdravotníctva
 • Marketing Management and International Business (EN)

a ďalších 13 programov

16 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku (2014)
 • Cestovný ruch (2014)
 • Verejná ekonomika a politika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Technológia potravín
 • Molekulárna biológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Geodézia a kataster nehnuteľností

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Letecká fakulta

 • Letecké a priemyselné elektronické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Robotika a robototechnológie
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Plastické deformácie
 • Hutníctvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Financie
4 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Environmentálna ekológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
 • Bezpečnostný manažment
3 programy