Našli sme 128 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Cambridge Business School

 • MBA Private Law
 • BBA Základy managementu
 • MBA Management v zdravotníctve

a ďalších 17 programov

20 programov

Business Institut EDU a.s.

 • Executive LLM – Commercial Law
 • MBA - PR a komunikácia (Praha)
 • BBA Základy managementu

a ďalšie 4 programy

7 programov

NEWTON University

 • Marketing a Brand Management
 • Psychológia v managemente
 • Podnikanie

a ďalších 23 programov

26 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Financie
 • Economics

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment medzinárodného podnikania
2 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Priestorové plánovanie
4 programy

Stavebná fakulta

 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • Krajinárstvo
 • Vodohospodárske inžinierstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Robotika a kybernetika
 • Meracia technika
 • Mechatronické systémy

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Energetické stroje a zariadenia
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Chemické inžinierstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Finance
 • Financie

a ďalších 5 programov

8 programov