Našli sme 124 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Andragogika
 • Sociálna pedagogika
 • Učiteľstvo praktickej prípravy

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Sociálna práca
 • Teória a dejiny slovenskej literatúry

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Informačný manažment (konverzný)
 • Manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Účtovníctvo
 • Účtovníctvo a auditorstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiálové inžinierstvo
 • Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
 • Spracovanie a recyklácia odpadov

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Progresívne technológie
 • Manažment výroby
 • Priemyselný manažment

a ďalších 8 programov

11 programov

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
 • Digitálne inžinierstvo

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Špeciálna strojárska technika
 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
4 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • MBA - Finančné riadenie podniku
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Teritoriálne štúdiá
 • Podnikové manažérske systémy
 • Teritoriálny manažment (2014)

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
3 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Sociálna psychológia a psychológia práce
 • Kulturológia

a ďalších 23 programov

26 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Technológia stavieb
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia
 • Verejná politika
 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
4 programy