Našli sme 129 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat

a ďalších 8 programov

11 programov

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • LL.M - Master of Law

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Telekomunikácie
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Riadenie procesov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management and Leadership (EN)
 • BBA Fundamentals of Management (EN)

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - PR a komunikácia (Praha)
 • BBA Finančný management (Praha)
 • BBA Personálny management (Praha)

a ďalších 21 programov

24 programov

NEWTON University

 • Psychológia v manažmente
 • MBA - Moderné riadenie podniku
 • Marketing

a ďalších 23 programov

26 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • LLM Korporátne právo
 • Právo a etika v podnikaní

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Psychológia zdravia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie
 • Priemyselná logistika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Inteligentné systémy
 • Priemyselná elektrotechnika
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Procesná technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda

a ďalších 7 programov

10 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové manažérske systémy
 • Financie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Finance

a ďalších 5 programov

8 programov