Našli sme 128 škôl

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - PR a komunikácia (Praha)
 • BBA Finančný management (Praha)
 • BBA Personálny management (Praha)

a ďalších 21 programov

24 programov

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • LL.M - Master of Law
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika plazmy
 • Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 8 programov

11 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Klinická farmakológia
 • Ošetrovateľstvo
 • Vnútorné choroby

a ďalších 16 programov

19 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Psychológia zdravia v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Bezpečnosť a obrana štátu
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Environmentálna geochémia
 • Aplikovaná geofyzika
 • Botanika

a ďalších 23 programov

26 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Trestné právo
 • Právo európskej únie

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganické technológie a materiály
 • Analytická chémia
 • Chémia a technológia životného prostredia

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Mediálne a komunikačné štúdiá
 • Slovenský jazyk

a ďalších 12 programov

15 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Didaktika dejepisu
 • Logopédia

a ďalších 10 programov

13 programov

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Aerospace Systems
4 programy