Našli sme 128 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Verejné zdravotníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Zubné lekárstvo

a ďalších 16 programov

19 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Farmaceutická chémia
 • Klinická farmácia
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Chémia a technológia životného prostredia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Klinická farmakológia
 • Psychiatria

a ďalších 17 programov

20 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat

a ďalších 8 programov

11 programov

Drevárska fakulta

 • Tvorba a konštrukcia nábytku
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Central European Management Institute

 • Ekonomika a finančný manažment
 • Manažment obchodu
 • Realitný manažment

a ďalších 14 programov

17 programov

Strojnícka fakulta

 • Metrológia
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Výrobné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • LL.M - Master of Law

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Inteligentné systémy
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
4 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Systematická filozofia

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Dejiny filozofie
 • Politológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Edukačné vedy

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Environmentálne inžinierstvo
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Telekomunikácie
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Riadenie procesov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Sociálna práca

a ďalších 9 programov

12 programov