O nás

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inšti-túciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia. V akademickom roku 2020/2021 poskytneme študentom štipendiá vo výške 1 500 000,-EUR. Patria medzi nich motivačné štipendiá, odborové štipendiá, prospechové štipendiá a sociálne štipendiá. Samozrejmosťou sú však tiež štipendiá od zmluvných partnerov TUKE a granty ERASMUS na štúdium v zahraničí.

Web

Kde nás nájdeš

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00 Košice

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 10 programov

13 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 11 programov

14 programov

Aktuality

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00 Košice