O nás

Strojnícka fakulta TUKE je i napriek svojmu pokročilému veku modernou fakultou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. 70 rokov skúseností v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií sú zárukou kvalitného štúdia zohľadňujúceho aktuálne požiadavky pracovného trhu, ako aj súčasné trendy Priemyslu 4.0. Úzke prepojenie fakulty s praxou poskytuje nielen transfér odborných poznatkov medzi akademickou a priemyselnou sférou, ale aj široké možnosti exkurzií, odborných workshopov a školení, študentských stáži a záverečných prác z praxe. Úspechy našich absolventov a vysoká miera uplatnenia sú dôkazom, že Strojnícka fakulta TUKE je ten pravý impulz pre tvoju kariéru.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v strojárskom, automobilovom, leteckom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle, ako špecialisti v oblasti vývoja, konštruovania, technológii, výroby, automatizácie, robotiky, riadenia, logistiky, kvality, merania, či biomechaniky.

Web

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Prihláška sa podáva v elektronickej forme
 • Bez prijímacej skúšky
 • K prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

Prijatie uchádzača je na základe celkových výsledkov štúdia na strednej škole, typu strednej školy, štúdia matematiky a fyziky, maturitnej skúšky z matematiky a počtu úspešných účastí na olympiáde či inej vedomostnej súťaži.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Prihláška sa podáva v elektronickej forme
 • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
  Termín prijímacieho konania: 14. 6. 2024
 • Prihláška sa podáva v elektronickej forme

Poplatok za prijímacie konanie:

 • štúdium v slovenskom jazyku: 20€ (pre doktorandské štúdium 30€)
 • štúdium v anglickom jazyku: 50€ (pre doktorandské štúdium 60€)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo práve my?

 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií
 • Špičkovo vybavené laboratória, posluchárne a počítačové učebne
 • Spolupráce v strojárenskom a automobilovom priemysle
 • Participácia na riešení jedinečných študentských projektov
 • Pracovné stáže vo firmách a témy diplomových prác z praxe
 • Odborné školenia, workshopy a exkurzie do podnikov
 • Individualizácia rozvrhu hodín: 1 deň v týždni venovaný samoštúdiu
 • Možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite
 • Sociálne, motivačné a odborové štipendiá pre študentov
 • Nadpriemerne vysoká miera uplatnenia v obore
 • Ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít

Kontakt

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever