O nás

Strojnícka fakulta TUKE je i napriek svojmu pokročilému veku modernou fakultou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. 70 rokov skúseností v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií sú zárukou kvalitného štúdia zohľadňujúceho aktuálne požiadavky pracovného trhu, ako aj súčasné trendy Priemyslu 4.0. Úzke prepojenie fakulty s praxou poskytuje nielen transfér odborných poznatkov medzi akademickou a priemyselnou sférou, ale aj široké možnosti exkurzií, odborných workshopov a školení, študentských stáži a záverečných prác z praxe. Úspechy našich absolventov a vysoká miera uplatnenia sú dôkazom, že Strojnícka fakulta TUKE je ten pravý impulz pre tvoju kariéru.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v strojárskom, automobilovom, leteckom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle, ako špecialisti v oblasti vývoja, konštruovania, technológii, výroby, automatizácie, robotiky, riadenia, logistiky, kvality, merania, či biomechaniky.

Web

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever

Prihlášky a prijímačky

Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Aktuality

Kontakt

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever