O nás

Fakulta umení TUKE je miestom, kde získaš komplexné vedomosti a technické zručnosti vo viacerých oblastiach umenia. Je to zároveň priestor, kde môžeš rozvíjať vlastný tvorivý potenciál, a to v rámci špecializovaných ateliérov. Ako budúci dizajnér, výtvarný umelec alebo architekt, dokážeš rozvinúť nielen svoje kritické a koncepčné myslenie, ale i prezentačné či komunikačné schopnosti. Počas štúdia na FU vieš participovať na umeleckých interdisciplinárnych projektoch v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia alebo absolvovať tvorivé stáže v zahraničí. K dispozícii sú tiež pracoviská a technologické laboratóriá FU s orientáciou na súčasnú kreatívnu prax.

Štúdium

Fakulta umení poskytuje vysokoškolské vzdelanie v týchto študijných programoch – Dizajn, Voľné výtvarné umenie, Architektúra a urbanizmus. FU ponúka bakalárske a magisterské/inžinierske študijné programy v dennej forme štúdia, doktorandské štúdium (v študijných programoch Dizajn a Voľné výtvarné umenie) prebieha v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolventi Fakulty umení TUKE pôsobia v tvorivej a umeleckej praxi ako dizajnéri, architekti alebo umelci v slobodnom povolaní, a to v domácom i zahraničnom kontexte. Svoje uplatnenie nájdu v architektonických a dizajnérskych tímoch, ako aj v multimediálnych či herných štúdiách. Úspešne pôsobia ako experti v oblastiach kreatívneho priemyslu, v kultúrno-umeleckých inštitúciách alebo v umeleckom edukačnom prostredí.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Watsonova 1561/4
042 00 Košice - Sever

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 11. 2023
 • Na rozdiel od väčšiny odborov, prihláška na bakalárske štúdium sa podáva už v jesennom období.

Prijímacie skúšky:

 • študijný program architektúra a urbanizmus: 22. 1. 2024 – 23. 1. 2024
 • študijný program dizajn: 29. 1. 2024 – 30. 1. 2024, 1. 2. 2024 – 1. 2. 2024
 • študijný program voľné výtvarné umenie: 5. 2. 2024 – 6. 2. 2024

Prijímacie skúšky sú talentové a dvojdňové, ktoré skúmajú zručnosti kresby či priestorovej kompozície.

Viac informácii k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium nájdete TU.

Inžinierske/Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Termíny konania prijímacích skúšok (programy: architektúra a urbanizmus, dizajn, voľné výtvarné umenie): 

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 5. 2024
 • Termín konania prijímacích skúšok: 13. 6. 2024

Poplatky za prijímacie konanie:

 • pri podaní papierovej prihlášky: 40€
 • pri podaní prihlášky elektronickou formou: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ponúka TUKE FU?

Sociálna podpora

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie a stravovacie zariadenia TUKE. Zároveň majú možnosť získať rôzne druhy štipendií (sociálne, tehotenské, motivačné). Študenti sa taktiež môžu obrátit na študentské a informačné poradenské centrum, ktoré informuje o študentských aktivitách, o živote na TUKE, sprostredkováva študentské letné stáže, brigády, informuje o možnostiach štúdia v zahraničí.

Študentské mobility

Študenti denného štúdia na TUKE, ktorí majú ukončený minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia sa môžu zúčastniť programu ERASMUS+.

Konferencie a workshopy

Na TUKE FU sa organizujú rôzne typy konferencií a workshopov, kde sa študenti môžu inšpirovať a oboznámiť s novými prvkami v umení.

Oblasti výskumu

Vedecko-výskumná činnosť na Fakulte umení TUKE je realizovaná na jednotlivých katedrách a pracoviskách v zmysle rozvojových zámerov FU TUKE a univerzitných Dlhodobých zámerov 2016 - 2023. Výskumná činnosť v rámci jednotlivých študijných odborov je súčasťou výsledkov tvorivej odbornej činnosti pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov. K dôležitým platformám formujúcim celouniverzitnú a medzifakultnú spoluprácu patria RobLab, Centrum pokročilých vizualizácií a CORE Labs (v implementácii / MAO).

Kontakt

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Watsonova 1561/4
042 00 Košice - Sever