O nás

Fakulta vznikla ako umelecká vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti výtvarného umenia, dizajnu či architektúry. Jej hlavným cieľom je rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne. Čoraz väčšia digitalizácia spoločnosti vedie k rozvoju medziodborových disciplín, ktoré počítajú so spoluprácou aj s ďalšími pracoviskami univerzity.

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie pri riešení výtvarných problémov, v oblasti dizajnu výrobkov, v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch organizácií, v pedagogickej oblasti, poradenstve, marketingu a tiež v architektúre pri všetkých činnostiach od prípravy až po realizáciu samotnej stavby.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Na rozdiel od väčšiny odborov, prihláška na bakalárske štúdium sa podáva už v jesennom období.

Následne sa konajú prijímacie skúšky v zimnom období.

Prijímacie skúšky sú talentové a dvojdňové, ktoré skúmajú zručnosti kresby či priestorovej kompozície.

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium si môžete pozrieť TU.

Inžinierske/Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 30.4.2022
  • Termíny konania prijímacích skúšok (programy: architektúra a urbanizmus, dizajn, voľné výtvarné umenie): 15.6.2022

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 31.5.2022
  • Termín konania prijímacích skúšok: 14.6.2022

Aktuality

Kontakt

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice