O nás

Fakulta vznikla ako umelecká vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti výtvarného umenia, dizajnu či architektúry. Jej hlavným cieľom je rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne. Čoraz väčšia digitalizácia spoločnosti vedie k rozvoju medziodborových disciplín, ktoré počítajú so spoluprácou aj s ďalšími pracoviskami univerzity.

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie pri riešení výtvarných problémov, v oblasti dizajnu výrobkov, v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch organizácií, v pedagogickej oblasti, poradenstve, marketingu a tiež v architektúre pri všetkých činnostiach od prípravy až po realizáciu samotnej stavby.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Aktuality

Kontakt

Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice