O nás

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI, ÚSPEŠNÁ BUDÚCNOSŤ

Stavebná fakulta TUKE sa snaží vytvárať ideálne prostredie pre tvoj kariérny a osobnostný rast. Naši úspešní absolventi sú jasným príkladom toho, že sa nám to darí realizovať. Základom úspešnej budúcnosti je kvalitná príprava, teoretické znalosti a prepojenie s praxou. Uplatnenie našich absolventov na trhu práce je najlepšie medzi stavebnými fakultami pôsobiacimi na Slovensku. Až 89,5 % našich absolventov si nájde zamestnanie do jedného roka v odvetví stavebníctva.

Práca v stavebníctve si vyžaduje dávku kreativity. Navrhovať a realizovať skvostné stavebné diela je výzvou každého stavebného inžiniera. Na to, aby si mohol tvoriť a realizovať sa už počas štúdia, ti Stavebná fakulta TUKE ponúka vynovené priestory, kde bude prebiehať tvoja výučba, alebo kde budeš môcť tráviť svoj voľný čas.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 26. 4. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie prebehne formou výberového konania, bez osobnej účasti uchádzačov a bez prijímacích skúšok. Uchádzač bude hodnotený na základe výsledkov štúdia na strednej škole za posledný rok štúdia, typu strednej školy, maturitnej skúšky z matematiky alebo fyziky a počtom dokladovaných úspešných účastí v krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 21. 6. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 24. 6. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 30. 7. 2024

Poplatok za podanie prihlášky:

 • štúdium v slovenskom jazyku: 20€ (pre doktorandské štúdium 30€)
 • štúdium v anglickom jazyku: 50€ (pre doktorandské štúdium 60€)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čas strávený na vysokej škole patrí k najkrajšiemu a najzábavnejšiemu obdobiu v živote mladých ľudí. Zaži s nami aj zábavu. Po úspešnom prijatí na našu fakultu ťa pozveme na zápis do prvého ročníka, ktorá u nás nie je nuda. K nám na zápis nepotrebuješ oblek, ani elegantné lodičky, či kabelku. Začneme hneď piknikom, kde spoznáš svojich budúcich spolužiakov, ale aj pedagógov a prostredie.

 • Stavebná fakulta úzko spolupracuje s praxou a podnikmi, ktoré patria medzi najväčšie a najlepšie v odbore stavebníctva. Ako študent Stavebnej fakulty TUKE budeš mať možnosť stážovať v stavebnej firme, už počas štúdia. Záverečné práce môžeš robiť na reálnom projekte, tvojim konzultantom môže byť aj odborník z konkrétneho stavebného podniku. Počas štúdia ťa čakajú exkurzie, kde budeš môcť vidieť „teóriu v praxi“.
 • Stavebná fakulta TUKE sa snaží rozvíjať talent študentov prostredníctvom viacerých súťaží organizovaných na fakulte. Už ako stredoškolák máš možnosť sa zapojiť do súťaže ConstruCom, ktorú organizuje Stavebná fakulta TUKE. Radi ťa podporíme aj pri súťažiach organizovaných inými inštitúciami a to nielen materiálnym zabezpečením, ale predovšetkým mentoringom skúsených a ochotných vyučujúcich.
 • Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1977. Za viac ako 40 rokov fungovania jej brány opustilo vyše 8 000 absolventov, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako úspešní projektanti, stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci.
 • Laboratória na Stavebnej fakulte TUKE patria medzi tie najlepšie v celosvetovom meradle. Ako študent, môžeš tieto laboratória využiť aj pre účely robenia zadaní a záverečných prác. Ak ťa zaujíma aj oblasť výskumu, máš ideálne podmienky zapojiť sa do rôznych projektov a tak napomôcť aj v oblasti vedy a výskumu. Ako študent môžeš realizovať aj svoje business myšlienky, start-upy a inovácie. Radí ťa v tom podporíme.
 • Skúsenosti a priateľský prístup je to, čo môžeš očakávať na Stavebnej fakulte TUKE. My Ti ponúkame symbiózu mladých energických ľudí aplikujúcich inovatívne metódy výučby a bohaté odborné znalosti garantované skúsenejšími pedagógmi. Spojenie s modernou technológiou, softvérovým vybavením a proaktívnym prístupom k študentom je záruka, že vysoká škola bude pre teba nezabudnuteľná cesta za úspechom.

Kontakt

Stavebná fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
042 00 Košice