O nás

Štúdium, ktoré má budúcnosť

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie predstavuje vzdelávanie nasmerované k požiadavkám trhu práce nasledujúcich desaťročí.Venujeme sa technológiám budúcnosti už dnes - nanotechnológie, vodíkové technológie, inteligentné batérie, environmentálna chémia,recyklácia odpadov či obnoviteľné zdroje.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášok: 30.4.2023
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 5.5.2023
  • Bez prijímacích skúšok

Na prijatie je potrebné iba úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Uchádzači budú prijímaní výlučne na základe výsledkov štúdia na strednej škole, pričom zvýhodnení budú absolventi SŠ, ktorí maturovali z matematiky.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášok: 30.6.2023
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 6.7.2023
  • Bez prijímacích skúšok

Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 16.6.2023
  • Termín prijímacieho konania: 30.6.2023

Poplatok za prijímacie konanie: 20€ (elektronická forma), 30€ (papierová forma a PhD. štúdium)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Pozrite si našu príručku pre budúcich prvákov!

Kontakt

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Partneri