O nás

Štúdium, ktoré má budúcnosť

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie predstavuje vzdelávanie nasmerované k požiadavkám trhu práce nasledujúcich desaťročí.Venujeme sa technológiám budúcnosti už dnes - nanotechnológie, vodíkové technológie, inteligentné batérie, environmentálna chémia,recyklácia odpadov či obnoviteľné zdroje.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášok: 30.4.2022
  • Bez prijímacích skúšok

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášok: 30.6.2022
  • Bez prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 17.6.2022
  • Termín prijímacieho konania: 30.6.2022

Aktuality

Doplňujúce informácie

Pozrite si našu príručku pre budúcich prvákov!

Kontakt

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Partneri