O nás

Výzvy nás majú motivovať k činom...na fakulte BERG

"Tak ako v európskom priestore je svojim zameraním a poslaním jedinečná naša fakulta, tak aj my svojim zmýšľaním v prvom rade oceníme Tvoju individualitu a jedinečnosť. U nás môžeš študovať, čo Ťa zaujíma, môžeš byť pri tom, keď sa robí veda a výskum, keď sa spolupracuje s praxou, môžeš cez zahraničné mobility získať skúsenosti a kontakty v zahraničí. Naša fakulta je presne tým miestom, kde sa rodia aj novodobí hrdinovia snívajúci o záchrane našej planéty...cez štúdium ekológie, alternatívnych zdrojov energie, kybernetiky, logistiky, záchranárstva a aj geoturizmu. Svoje štúdium si u nás uš(ž)iješ na mieru. Sme hrdí, že máme už viac ako 15 700 absolventov, momentálne u nás študuje viac ako 1250 študentov, z toho 200 zahraničných študentov zo 14 krajín sveta.

O nás sa môžeš jednoducho oprieť."

Uplatnenie

FBERG vychováva z hľadiska vedomostí, kreativity, flexibilnosti a samostatnosti absolventov uplatniteľných v širokom spektre:

 • ťažobných, všeobecne priemyselných, informačných, ekonomických, logistických, geodeticko- kartografických odvetví,
 • v oblasti surovín, energetiky, dopadov ťažobnej činnosti na oblasť ekonomickú, ekologickú, sociálnu, činnosti nakladania so surovinami, všetkých servisných činností, legislatívy, ktoré sú chápané úplne rovnocenne a podľa okamžitých potrieb trhu práce, hospodárskych požiadaviek štátu pre potrebu vytvárania vízií, koncepcií, strategických plánov, operatívnych plánov a podnikateľských zámerov.
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín dodania všetkých požadovaných dokumentov: 30. 6. 2024
 • POZOR! Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín dodania požadovaných dokumentov: 30. 6. 2024
 • POZOR! Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15. 5. 2024
 • Termín prijímacích pohovorov: 5. 6 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 20€ (doktorandské štúdium: 30€ - elektronická prihláška, 40€ - papierová prihláška)

Aktuality

Doplňujúce informácie

V čom sme výnimoční?

FBERG má vyprofilované vzdelávanie, nie sme totiž len surovinári. Priemyselné odvetvie sme posunuli do digitalizácie, virtuálnej reality a umelej inteligencie. To si vyžaduje nové profesie, aby sme tie tradičné technologické a banícke vedeli udržať. Dnes sme zameraní aj na IT technológie pre riadenie ťažkého aj surovinového priemyslu, a rovnako poskytujeme vzdelávanie aj v atraktívnych a žiadaných 21 študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, geoturizmu environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, komerčnej logistiky, dopravnej logistiky, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky.

Cieľom FBERG je umožniť študentom získať v rámci vzdelávania, čo najviac praktické poznatky a skúsenosti. Vďaka veľmi dobrej spolupráci fakulty BERG s priemyselnou praxou majú študenti možnosť absolvovať odbornú prax, exkurzie, praktické cvičenia a merania v rámci riešenia záverečných prác priamo v priemyselných prevádzkach. Týmto spôsobom uvedená vzájomná spolupráca napomáha k efektívnejšiemu vzdelávaniu a lepšej príprave absolventov pre uplatnenie na trhu práce.

 

 

Kontakt

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice