O nás

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Prečo si vybrať našu fakultu

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky. Ponúkame dva atraktívne študijné programy: Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Ruskej federácii, možnosť študovať interdisciplinárne Manažment kultúry. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 42
040 01 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bc. stupeň

Podmienky prijatia: získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitou, podanie prihlášky do 30.04.2021.

Ing. stupeň

získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, podanie prihlášky do 01.07.2021.

Detailné informácie nájdete tu.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ako naši študenti budete mať možnosť:

 • absolvovať anglofónny program (časť predmetov vyučovaná v anglickom jazyku) alebo frankofónny program (intenzívny kurz francúzštiny aj pre začiatočníkov + predmety vo francúzskom jazyku),
 • viacnásobne absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus viac ako 40 univerzít v Európe, Rusku, USA a Japonsku, súbežne získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School), vo Francúzsku (Université Côte d’Azur) alebo v Rusku (Khabarovsk State Universtity of Economics & Law),
 • profilovať svoje štúdium výberom zo širokej škály voliteľných predmetov,
 • absolvovať už počas štúdia stáž/odbornú prax v popredných firmách v regióne i v zahraničí,
 • pripraviť sa na získanie, prípadne priamo získať praxou cenené certifikáty (ACCA, CFA),
 • absolvovať zamestnávateľmi žiadané predmety (napr. SAP), výučbu dvoch cudzích jazykov, vyberať si z ponuky predmetov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,
 • rozvíjať soft skills v rámci aktivít pripravovaných v spolupráci s externými partnermi (AIESEC, BEST, prestížne medzinárodné firmy),
 • odlíšiť sa od priemeru a zapojiť sa do rôznych súťaží, realizovať svoje nápady v start-up centre TUKE atď.
 • diskutovať s tými najlepšími v odbore v rámci pravidelných prednášok odborníkov z praxe - pozri www.ekf.tuke.sk ,
 • využiť rôzne formy podpory: prospechové, motivačné, sociálne štipendiá, cenovo dostupné ubytovanie, širokú škálu športových a kultúrnych zariadení v rámci TUKE,
 • zažiť a užiť si Košice: druhé najväčšie mesto na Slovensku (250 000 obyvateľov) s prijateľnými životnými nákladmi, s množstvom príležitostí brigádovať/pracovať, s bohatým kultúrnym a športovým životom ... s dobrým/priamym spojením do Prahy, Varšavy, Viedne, Londýna, Dusseldorfu.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 42
040 01 Košice

Partneri