O nás

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v atraktívnych študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie ako aj Ekonomika a manažment verejnej správy. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Prečo si vybrať našu fakultu

EkF TUKE je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie jazyky. Ponúkame dva atraktívne študijné programy: Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy, anglofónny a frankofónny program, možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku a Veľkej Británii, možnosť študovať interdisciplinárne Manažment kultúry. Študenti EkF TUKE môžu v priebehu štúdia absolvovať za zvýhodnených podmienok programy medzinárodných certifikačných inštitúcií ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) a IPMA (International Project Management Association). Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní a majú vysoké šance nájsť si zamestnanie s nadpriemerným finančným ohodnotením.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 6. 2024

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 5. 6. 2024
 • Prijímacia skúška: 28. 6. 2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium má charakter výberového konania.

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • 20€ e-prihláška
 • 40€ papierová prihláška

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ako naši študenti budete mať možnosť:

 • absolvovať anglofónny program (časť predmetov vyučovaná v anglickom jazyku) alebo frankofónny program (intenzívny kurz francúzštiny aj pre začiatočníkov + predmety vo francúzskom jazyku),
 • viacnásobne absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus viac ako 40 univerzít v Európe, Rusku, USA a Japonsku, súbežne získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School), vo Francúzsku (Université Côte d’Azur) alebo v Rusku (Khabarovsk State Universtity of Economics & Law),
 • profilovať svoje štúdium výberom zo širokej škály voliteľných predmetov,
 • absolvovať už počas štúdia stáž/odbornú prax v popredných firmách v regióne i v zahraničí,
 • pripraviť sa na získanie, prípadne priamo získať praxou cenené certifikáty (ACCA, CFA),
 • absolvovať zamestnávateľmi žiadané predmety (napr. SAP), výučbu dvoch cudzích jazykov, vyberať si z ponuky predmetov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,
 • rozvíjať soft skills v rámci aktivít pripravovaných v spolupráci s externými partnermi (AIESEC, BEST, prestížne medzinárodné firmy),
 • odlíšiť sa od priemeru a zapojiť sa do rôznych súťaží, realizovať svoje nápady v start-up centre TUKE atď.
 • diskutovať s tými najlepšími v odbore v rámci pravidelných prednášok odborníkov z praxe - pozri www.ekf.tuke.sk ,
 • využiť rôzne formy podpory: prospechové, motivačné, sociálne štipendiá, cenovo dostupné ubytovanie, širokú škálu športových a kultúrnych zariadení v rámci TUKE,
 • zažiť a užiť si Košice: druhé najväčšie mesto na Slovensku (250 000 obyvateľov) s prijateľnými životnými nákladmi, s množstvom príležitostí brigádovať/pracovať, s bohatým kultúrnym a športovým životom ... s dobrým/priamym spojením do Prahy, Varšavy, Viedne, Londýna, Dusseldorfu.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice

Partneri