O nás

Poskytuje vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách, pričom kladie dôraz na kvalitné študijné programy, kvalitných učiteľov a kvalitné vzdelávacie prostredie. Na jednotlivých fakultách sa zameriava na riešenie sociálno-ekonomických problémov, oblasť priemyslu a materiálov, zdravotníctva a tiež politológie.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti spracovania materiálov, riadenia výroby, vo výskume a vývoji, vo vedení menších tímov, v oblasti životného prostredia, v zdravotných službách, vo verejnej správe, manažmente podnikov či personalistike.

Kde nás nájdeš

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2
911 50 Trenčín

Fakulty

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálová technológia
 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Regionálna ekonomika a rozvoj
 • Verejná správa
3 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo
 • Mechanizmy špeciálnej techniky
 • Servis a opravy automobilov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kontakt

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2
911 50 Trenčín