O nás

Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Sme pomerne mladá, energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov od techniky, umenia, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Štúdium je vhodné pre tých, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Ponúkame kvalitné prostredie nielen na štúdium ale aj relax v podobe multifunkčných oddychových parkov. Univerzita sa nachádza v blízkosti historického centra s množstvom kaviarní či reštaurácií priamo pod Trenčianskym hradom. Mesto taktiež ponúka veľa možností na kultúrne či športové vyžitie. Ak by si si chcel rozšíriť svoje obzory, môžeš časť štúdia stráviť v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Absolvent sa môže uplatniť ako personalista, manažér, fyzioterapeut, ošetrovateľ, zdravotnícky laborant, verejný zdravotník, konštruktér, technológ, kvalitár, výskumný pracovník, vývojár, módny návrhár, politológ, redaktor... 

Web

Kde nás nájdeš

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2
911 50 Trenčín

Fakulty

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Verejná správa
2 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Prihlášky a prijímačky

Termíny podania prihlášok a podmienky pre prijatie na štúdium TNUNI nájdete na profiloch jednotlivých fakúlt.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Naša univerzita poskytuje:

 •  voľnočasové aktivity v Študentskom centre, Univerzitnom rádiu Trenchtown, hokejovom tíme Gladiators Trenčín alebo Univerzitnom pastoračnom centre,
 • nové profesijne orientované bakalárske programy,
 •  možnosť získať titul EUR ING,
 •  zrekonštruované učebne a nové laboratóriá,
 •  stravovanie v univerzitnej jedálni za zvýhodnené ceny,
 •  detský kútik pre študentov a zamestnancov univerzity,
 •  oddychové zelené zóny pri fakultách.

Kontakt

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2
911 50 Trenčín