O nás

Absolventi fakulty získajú predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Absolventi dokážu koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania, navrhovať a realizovať programy vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť ako expert v oblasti riadenia personálnych činností, v personálnych, vzdelávacích alebo poradenských organizáciách, riešiteľ vlastných projektov, fundovaný pracovník na všetkých úrovniach verejnej a štátnej správy, vrcholový manažér..

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 16.6.2022
  • Termín prijímacej skúšky: 1.7.2022

Aktuality

Kontakt

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín