O nás

Absolventi fakulty získajú predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Absolventi dokážu koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania, navrhovať a realizovať programy vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť ako expert v oblasti riadenia personálnych činností, v personálnych, vzdelávacích alebo poradenských organizáciách, riešiteľ vlastných projektov, fundovaný pracovník na všetkých úrovniach verejnej a štátnej správy, vrcholový manažér..

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov výberového konania. Výsledky výberového konania sa zisťujú ako súčet získaných bodov za priemerný prospech na strednej škole a bodov za jednotlivý typ strednej školy. Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník štúdia na strednej škole.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 16.6.2023
  • Termín prijímacej skúšky: -

Poplatky za prijímacie konanie: 35€

 

Aktuality

Kontakt

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín