O nás

Sme moderná a kreatívna fakulta, ktorá ťa osloví príjemnou tvorivou atmosférou, vysokou profesionalitou a individuálnym prístupom ku študentom. Fakulta sídli v Púchove a je výnimočná priamou väzbou na priemyselnú prax. Úzke prepojenie s priemyslom je aj dôvodom vysokej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Nájdeš tu prostredie, v ktorom môžeš rozvíjať svoju kreativitu a okrem odborných znalostí získaš aj vysoko hodnotené experimentálne a softvérové zručnosti. Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti polymérnych, anorganických, kovových materiálov a kompozitov, textilu a dizajnu, environmentálneho inžinierstva a modelovania a simulácií. Záleží len od teba, ktorú oblasť si vyberieš. Budeš môcť skúmať vlastnosti materiálov v špecializovaných laboratóriách, odhaľovať virtuálny svet výpočtových modelov a simulácií v moderných učebniach informačných technológií, či ako kreatívny dizajnér navrhovať vlastné kolekcie s využitím fakultných ateliérov a dielní. A ak sa rozhodneš, môžeš časť štúdia absolvovať na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a získať tak ďalšie hodnotné skúsenosti.

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní v oblasti výroby a spracovania materiálov, vo výskume a vývoji, v príprave a riadení výroby, skúšobníctve, v konštrukčných kanceláriách, tiež ako dizajnéri, prevádzkoví technológovia, či vo vedení technických tímov. Uplatnenie nájdu aj v oblasti environmentálneho inžinierstva.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
020 01 Púchov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.6.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.6.2022
  • Prijímacia skúška

Všeobecné kritéria prijatia si môžete pozrieť TU.

Aktuality

Kontakt

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
020 01 Púchov