O nás

Fakulta sídli v Púchove a vychováva študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Zameriava sa najmä na materiálové inžinierstvo, dizajn, textilné návrhárstvo, environmentálne inžinierstvo, numerické analýzy a simulácie technologických procesov. Má k dispozícii viac než 20 špičkovo vybavených laboratórií, ateliérov, učební informačných technoógií či vlastnú knižnicu.

Uplatnenie

Témy záverečných prác vychádzajú z aktuálnych požiadaviek trhu, čím sa zlepšujú možnosti uplatnenia absolventov. Tí sú žiadaní v oblasti výroby a spracovania materiálov, v príprave a riadení výroby, skúšobníctve, v konštrukčných kanceláriách, vo výskum a vývoji, tiež ako prevádzkoví technológovia, dizajnéri či vo vedení menších technických tímov. Uplatnenie nájdu aj v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
200 1 Púchov

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
200 1 Púchov