O nás

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania, pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR, ale aj informačných technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využíva zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace či komunikačné zariadenia..

Uplatnenie

 • Vývojár, manažér v strojárskych podnikoch, automobilovom priemysle
 • Konštruktér, manažér v strojárskom priemysle, záchranných zložkách
 • Vedecký pracovník vývojových a vedeckovýskumných inštitúcií
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: do 30.4.2022
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: do 30.9.2022
 • Bez prijímacej skúšky

Spôsob prijatia uchádzačov je na základe výsledkov z predchádzajúceho  štúdia.

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: do 30.6.2022
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: do 30.9.2022
 • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: do 20.7.2022
 • Povinná prijímacia skúška

Aktuality

Kontakt

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín