O nás

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania, pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR, ale aj informačných technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využíva zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace či komunikačné zariadenia..

Uplatnenie

  • Vývojár, manažér v strojárskych podnikoch, automobilovom priemysle
  • Konštruktér, manažér v strojárskom priemysle, záchranných zložkách
  • Vedecký pracovník vývojových a vedeckovýskumných inštitúcií
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Spôsob prijatia uchádzačov je na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.7.2022
  • Povinná prijímacia skúška

Aktuality

Kontakt

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín