O nás

Cieľom fakulty je nielen rozvoj vedomostí a zručností študentov, ale aj vedenie k zodpovednosti a samostatnosti. Okrem vzdelávacieho procesu je činnosť fakulty zameraná na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta zmodernizovala odborné učebne a bola doplnená infraštruktúra vo vedecko-výskumnej činnosti o špeciálne prístroje a učebné pomôcky. Výučbovou základňou pre klinickú prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín a ďalších viac ako 30 zdravotníckych zariadení.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako sestra s uznaním diplomu v krajinách EÚ v ambulanciách a nemocniciach, ako fyzioterapeut v liečebných a kúpeľných zariadeniach, ako zdravotnícky laborant na oddeleniach laboratórnej medicíny a verejný zdravotník v oblasti ochrany zdravia.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bez prijímacej skúšky s výnimkou študijného programu Fyzioterapia

Podmienky prijatia pre študijný program Fyzioterapia:

  • bakalárske - test zo stredoškolskej biológie a fyzický test (plávanie, atletika, gymnastika)
  • magisterské - test z vedomostí 1. stupňa štúdia v odbore Fyzioterapia

Aktuality

Kontakt

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín