O nás

Cieľom fakulty je nielen rozvoj vedomostí a zručností študentov, ale aj vedenie k zodpovednosti a samostatnosti. Okrem vzdelávacieho procesu je činnosť fakulty zameraná na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta zmodernizovala odborné učebne a bola doplnená infraštruktúra vo vedecko-výskumnej činnosti o špeciálne prístroje a učebné pomôcky. Výučbovou základňou pre klinickú prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín a ďalších viac ako 30 zdravotníckych zariadení.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako sestra s uznaním diplomu v krajinách EÚ v ambulanciách a nemocniciach, ako fyzioterapeut v liečebných a kúpeľných zariadeniach, ako zdravotnícky laborant na oddeleniach laboratórnej medicíny a verejný zdravotník v oblasti ochrany zdravia.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 19.-23.6.2023
  • Náhradný termín prijímacej skúšky: 26.6.2023

Prijímacia skúška na študijný program Fyzioterapia 1.stupeň sa skladá z testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva a overovanie fyzických schopností (plávanie, atletické disciplíny, gymnastika).

Podrobne rozpísané kritéria pre študijný program Fyzioterapia 1.stupeň najdete TU.

Prijímacia skúška na študijný program Verejné zdravoníctvo 1.stupeň sa skladá z testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva.

Podrobne rozpísané kritéria pre študijný program Verejné zdravotníctvo 1.stupeň najdete TU.

Prijímacia skúška na študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve skladá z testu z biochémie v rozsahu stredoškolského učiva.

Podrobne rozpísané kritéria pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve najdete TU.

Prijímacia skúška na študijný program Ošetrovateľstvo 1.stupeň sa skladá z testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva.

Podrobne rozpísané kritéria pre študijný program Ošetrovateľstvo 1.stupeň najdete TU.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 19.-23.6.2023
  • Náhradný termín prijímacej skúšky: 26.6.2023

Prijímacia skúška na študijný program Fyzioterapia 2.stupeň sa skladá z testu z vedomostí 1.stupňa študijného programu Fyzioterapia.

Prijímacia skúška na študijný Program Ošetrovateľstvo 2.stupeň sa skladá z testu z vedomostí 1.stupňa študijného programu Ošetrovateľstvo.

Poplatok za prijímacie konanie: 60€

Aktuality

Kontakt

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín