O nás

Žilinskú univerzitu za jej takmer 70 rokov existencie úspešne absolvovalo takmer 80 tisíc študentov. V oblasti vedy a výskumu sa angažuje v takmer 3 stovkách domácich a zahraničných projektov. Takmer 8000 študentov navštevuje 7 fakúlt a jej súčasťou je viacero výskumných a vzdelávacích pracovísk.

Študijné programy

Žilinskú univerzitu už netvorí len dopravná fakulta, ale patria sem aj stavebná, strojnícka, elektrotechnická, fakulta riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva a humanitných vied. Spolu sa jedná o 129 študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti dopravy, technických odvetví, manažmentu, marketingu či humanitných vied.

Kde nás nájdeš

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
102 6 Žilina

Fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 15 programov

18 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Cestné staviteľstvo
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Matematické modelovanie
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
102 6 Žilina