O nás

Po oddelení Pedagogicko-katechetickej fakulty v Ružomberku od Žilinskej univerzity sa na Fakulte humanitných vied UNIZA začalo rozvíjať štúdium najmä matematiky, anglického jazyka, hudobnej a náboženskej výchovy. Fakulta humanitných vied UNIZA vznikla na konci roka 2010 a v súčasnosti má 4 katedry.

Študijné programy

Fakulta humanitných vied UNIZA ponúka možnosť štúdia v oblasti Učiteľstva a pedagogických vied, Pedagogiky, Mediálnych a komunikačných štúdiách. Štúdium je možné absolvovať vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania. Okrem toho uskutočňuje aj rigorózne skúšky v odboroch Mediálne a komunikačné štúdiá a Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako učitelia na základných a stredných školách, pedagogickí pracovníci pre mimoškolskú činnosť, pracovníci štátnej správy, vysokokvalifikovaní profesionálni pedagógovia, sociálni pedagógovia.

Kde nás nájdeš

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina