O nás

Fakulta má manažérsko-technologické zameranie a sústredí sa na vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti prevencie a riešenia krízových situácií v sociálnom, ekonomickom a prírodnom prostredí.

Študijné programy

Vysokú kvalitu štúdia zabezpečuje interný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN. Na všetkých 3 stupňoch je možné študovať Bezpečnostný manažment, Krízový manažment a Záchranné služby. Bezpečnosť priemyslu a Bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry je možné študovať na 1., resp. prvých dvoch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako krízoví manažéri, pracovníci hasičských a záchranných zložiek, pracovníci ochrany osôb a majetku či manažéri dopravného zabezpečenia krízových situácií.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
102 6 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • test zo všeobecných vedomostí

Magisterské:

  • tézy pre prijatie do 2. stupňa štúdia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy

Kontakt

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
102 6 Žilina