O nás

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby.

Kde nás nájdeš

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Kontakt

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
010 26 Žilina