O nás

Strojnícka fakulta poskytuje vzdelávanie študentov, ktorí sú schopní riešiť náročné technické úlohy. Cieľom fakulty je výskum, rozvoj vedeckého poznania a vzdelávania nie len v oblasti strojárstva.

Študijné programy

Strojnícka fakulta UNIZA poskytuje štúdium vo všetkých 3 stupňoch v oblasti počítačového konštruovania a simulácií, strojárskych technológií, energetickej a environmentálnej techniky, priemyselného inžinierstva, automobilového inžinierstva a všeobecného strojárstva.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako pracovníci na strednom stupni riadenia výroby, v oblasti technickej prípravy výroby, v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v oblasti hodnotenia a kontroly kvality, vo výrobnom procese, vo výskume a vývoji materiálového inžinierstva, vo verejnej správe, v oblasti navrhovania a projektovania.

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v strojárskom, automobilovom, leteckom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle, ako špecialisti v oblasti vývoja, konštruovania, technológii, výroby, automatizácie, robotiky, riadenia, logistiky, kvality, merania, či biomechaniky.

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Kontakt

Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina