O nás

V súčasnosti má Stavebná fakulta UNIZA 8 katedier, skúšobné laboratórium, Centrum pre aplikovaný výskum a Centrum pre výskum v doprave. Prednosťou je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní doma i v zahraničí, v súkromnej i štátnej sfére.

Študijné programy

Na Stavebnej fakulte UNIZA je možné študovať v 4 bakalárskych, 3 inžinierskych a 3 doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme. Patria sem Geodézia a kartografia, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Technológia a manažment stavieb, Pozemné staviteľstvo. Tieto programy sa ďalej štiepia na konkrétnejšie zameranie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Uplatňujú sa vo firmách na Slovensku aj vo svete. Medzi najväčších zamestnávateľov našich absolventov patria firmy ako SKANSKA, STRABAG, ŽSR, METROSTAV, HILTI, peikko a mnohé ďalšie.

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: 35€

Kontakt

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina