O nás

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) počas viac než 70-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším technickým fakultám na Slovensku. Je rešpektovaná v domácom aj zahraničnom akademickom aj odbornom priestore, reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle. Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore s nadštandardným mzdovým ohodnotením. 

FEIT UNIZA ponúka perspektívne vzdelanie v akreditovaných bakalárskych, nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských odboroch: elektrotechnika, informatika a kybernetika. Pripravujeme špičkových a dobre platených odborníkov, ktorí majú uplatnenie v najvýznamnejších technických odvetviach.

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina