O nás

Fakulta flexibilne reaguje na neustále sa meniace potreby trhu najmä v oblasti elektrotechnického inžinierstva v doprave (najmä elektrická trakcia, železničná zabezpečovacia technika či technická prevádzka telekomunikácií). Hlavný dôraz je kladený na informačné a komunikačné technológie.

Študijné programy

FEIT poskytuje štúdium v moderných študijných programoch, medzi ktoré patria Automatizácia, Autotronika, Biomedicínske inžinierstvo, Komunikačné a informačné technológie, Elektrotechnika, Multimediálne technológie a Elektrooptika. Štúdium sa uskutočňuje na všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi FEIT sa uplatnia v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, železníc či mestskej hromadnej dopravy, ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií. Tiež sa uplatnia v oblastiach technického a informačného zabezpečenia zdravotníckych zariadení.

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • bez prijímačiek (s vynímkou študijného programu multimediálne technológie)
  • multimediálne technológie

            - prezentácia motivácie uchádzača o štúdiu

            - zhodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov a všeobecného rozhľadu

            - prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí

Magisterské:

  • bez prijímačiek

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina