O nás

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) počas viac než 70-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším technickým fakultám na Slovensku. Je rešpektovaná v domácom aj zahraničnom akademickom aj odbornom priestore, reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle. Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore s nadštandardným mzdovým ohodnotením. 

FEIT UNIZA ponúka perspektívne vzdelanie v akreditovaných bakalárskych, nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských odboroch: elektrotechnika, informatika a kybernetika. Pripravujeme špičkových a dobre platených odborníkov, ktorí majú uplatnenie v najvýznamnejších technických odvetviach.

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky pre 1. kolo: 31. 3. 2024
  • Termín podania prihlášky pre 2. kolo: 19. 7. 2024
  • Termín prijímacieho konania 1. kolo: 18. 6. - 19. 6. 2024
  • Termín projimacieho konania 2. kolo: 9. 8. 2024

Druhé kolo prijímacieho konania bude vypísané len pre študijné programy, ktorých kapacita nebola naplnená v prvom kole.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 20. 6. - 21. 6. 2024

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 5. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 17. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Doplňujúce informácie

 

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina