O nás

Na tejto fakulte hrajú významnú úlohu informačné technológie, najmä ako nástroj na rozhodovanie pri optimalizácií riadenia prvkov v oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných technológií.

Študijné programy

Na bakalárskom stupni ponúka fakulta možnosť štúdia v študijných programoch Manažment, Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie. Tieto sa na ďalších stupňoch delia na špecifickejšie programy ako Biomedicínska informatika, Informačné systémy, Informačný manažment či Počítačové inžinierstvo.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v rôznych stupňoch riadenia softvérových firiem, v priemyselných podnikoch, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ale aj manažmente či vývoji počítačových systémov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín prijímacieho konania: 8.6.2023

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači:

 • ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky aleb testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60
 • ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia do 1,7 vrátane
 • ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyslených certifikátov stupňa CCNA a vyššie
 • ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou
 • ktorí boli uspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ alebo iných súťaží

Na prijímacej skúške formou testu sa overia znalosti z gymnaziálneho učiva matematiky a schopnosti logického myslenia.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.

 

Inžinierske štúdium

 • Termín prijímacieho konania: 1.6.2023

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači na základe absolvovania predpísaných predmetov pre jednotlivé študijné programy.

Na prijímacej skúške formou testu sa overia znalosti z predmetov predpísaných pre daný študijný program.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.

 

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania: 22.-23.6.2023
 • Prijímacia skúška má ústnu formu a základom skúšky je prezentácia rámcového projektu k téme dizertačnej práce.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.


Poplatok za prijímacie konanie: 

 • 20€ - občania EÚ
 • 50€ - občania mimo EÚ

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať u nás?

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Budúca generácia IT špecialistov sa v posledných rokoch úspešne formuje práve v Žiline, kde si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov fakulty. Silnú a populárnu komunitu majú „na svedomí“ vďaka tomu, že súdržnosťou, skvelými nápadmi a nadšením pre IT sféru prilákali aj mnohých investorov a IT gigantov hľadajúcich šikovných informatikov.

Aj ty buď FRI

Absolventi stredných škôl, ktorí plánujú študovať perspektívny odbor s uplatnením a istotou zamestnania po ukončení štúdia, zbystrite! Na Fakulte riadenia a informatiky si môžete vybrať svoje primárne zameranie a následne ho kombinovať a dotvárať podľa toho, čo Vás baví. Tí najvyhľadávanejší na trhu práce – informatici, môžu počas štúdia hľadať nové riešenia, rozvíjať kreatívne myslenie, programovať a tvoriť budúcnosť. Štúdium manažmentu umožňuje získať teoretické aj praktické zručnosti týkajúce sa riadenia ľudí, seba, viesť oddelenie v korporáte, či vlastnú firmu. Pripravení budú na akékoľvek vedúce postavenie v IT sfére i mimo nej. Odpovede na všetky technické otázky, participáciu na vývoji či tvorbe vylepšení v prostredí kybernetického sveta, získa každý absolvent programu Počítačové inžinierstvo.

„Čo je doma, to sa ráta!“

Veľa slovenských študentov sa rozhoduje medzi štúdiom na Slovensku a v zahraničí. Áno, študovať v európskych metropolách je určite fajn. Štúdiom na FRI však študent zostáva vo svojom rodisku, ktoré môže posúvať vpred a meniť svet, v ktorom vyrastal. Zároveň dosiahne porovnateľné vedomosti s tými v zahraničí. Neznamená to však, že si tým „zatvára dvere“ pre štúdium v zahraničí. Fakulta má viac ako 40 zmlúv pre výmenné študijné pobyty. Univerzity sa nachádzajú v metropolách ako Praha, Viedeň, Drážďany, Paríž, Valencia, Porto a mnoho ďalších. V rámci štúdia môže študent FRI stráviť v zahraničí až 12 mesiacov, a to v každom stupni vysokoškolského štúdia.

Už niekoľko rokov neplatí, že za kvalitným vzdelaním v IT oblasti a v oblasti manažmentu treba ísť do Bratislavy, Brna, Ostravy, Prahy, alebo ešte ďalej. Malá fakulta v metropole horného Považia má výhodu familiárnosti a bližšieho kontaktu medzi učiteľmi a študentmi. Na fakulte sme všetci kolegovia.

Som FRI, čo ma čaká?

Absolvent Fakulty riadenia a informatiky získa výhody zodpovedajúce náročnosti štúdia. V prvom rade je to okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, podľa profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (plat výrazne vyšší ako priemer v SR). V rebríčku fakúlt VŠ podľa príjmov ich absolventov, ktorý bol zostavený za obdobie minulého roka, obsadila Fakulta riadenia a informatiky 1. miesto (1 593 EUR) medzi fakultami slovenských VŠ, ktoré nemajú sídlo v Bratislave (zdroj: Sociálna poisťovňa). Za najväčšiu hodnotu však možno považovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov.

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete (Google, Microsoft, Eset, Scheidt&Bachmann...). Ako príklad možno uviesť Petru Cross (Google, USA – San Francisco), Mareka Šamaja (Microsoft, United Kingdom - Londýn), Jozefa Vodičku – Google, ČR – Praha). Ale aj Vlastimila Kociána – spolumajiteľa spoločnosti KROS, a.s., Róberta Kullu a Jána Krupu – zakladateľov dcérskej spoločnosti Scheidt &Bachmann Slovensko, s. r. o, ktorá rok čo rok rastie a aktuálne zamestnáva takmer 500 zamestnancov.

Nevieš sa rozhodnúť?

Prečo študovať manažment?

Prečo študovať IT a informatiku?

 

Kontakt

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina