O nás

Na tejto fakulte hrajú významnú úlohu informačné technológie, najmä ako nástroj na rozhodovanie pri optimalizácií riadenia prvkov v oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných technológií.

Študijné programy

Na bakalárskom stupni ponúka fakulta možnosť štúdia v študijných programoch Manažment, Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie. Tieto sa na ďalších stupňoch delia na špecifickejšie programy ako Biomedicínska informatika, Informačné systémy, Informačný manažment či Počítačové inžinierstvo.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v rôznych stupňoch riadenia softvérových firiem, v priemyselných podnikoch, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ale aj manažmente či vývoji počítačových systémov.

Kde nás nájdeš

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Kontakt

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina