Našli sme 7 škôl

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
2 programy

Stavebná fakulta

 • Civil Engineering Structures
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • Geodézia a kartografia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Koľajové vozidlá
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Priemyselné inžinierstvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Doprava
 • Elektronický obchod a manažment
 • Železničná doprava

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Výkonové elektronické systémy
 • Teoretická elektrotechnika
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Informačné a sieťové technológie
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.