Našli sme 7 škôl

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Železničná doprava
 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby

a ďalších 16 programov

19 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Cestné staviteľstvo
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Matematické modelovanie
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.