Našli sme 7 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Inteligentné informačné systémy
 • Biomedicínska informatika
 • Informačné systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Matematické modelovanie
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Finančný manažment
 • Letecká doprava
 • Poštové inžinierstvo

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Energetická a environmentálna technika
 • Konštrukcia strojov a zariadení

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Autotronika
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.