Našli sme 7 škôl

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Počítačové konštruovanie a simulácie
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Technické materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Železničná doprava
 • Elektronický obchod a manažment

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Multimediálne inžinierstvo
 • Komunikačné a informačné technológie
 • Elektrotechnológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.