Našli sme 7 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Stavebná fakulta

 • Civil Engineering Structures
 • Geodézia a kartografia
 • Technológia a manažment stavieb

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Počítačové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Teoretická elektrotechnika
 • Riadenie procesov
 • Automatizácia

a ďalších 12 programov

15 programov

Strojnícka fakulta

 • Počítačové konštruovanie a simulácie
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Technické materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Železničná doprava
 • Elektronický obchod a manažment

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.