Našli sme 7 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 15 programov

18 programov

Stavebná fakulta

 • Cestné staviteľstvo
 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Matematické modelovanie
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Energetická a environmentálna technika
 • Konštrukcia strojov a zariadení

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravné služby v osobnej doprave

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Telekomunikácie
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnológie a materiály

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.