Našli sme 7 škôl

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 Získaj vstupenku ZDARMA

Fakulta riadenia a informatiky

 • Manažment
 • Informačné a sieťové technológie
 • Počítačové inžinierstvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo
 • Civil Engineering Structures

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.