Našli sme 7 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
 • Manažment

a ďalších 15 programov

18 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Koľajové vozidlá
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Poštové technológie
 • Dopravná technika a technológia
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Telekomunikácie
 • Elektroenergetika

a ďalších 14 programov

17 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.