Našli sme 9 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia
 • Teória digitálnych hier

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Všeobecná a experimentálna psychológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prírodných vied

 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Verejná politika a verejná správa

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Etika a morálna filozofia
 • Všeobecná a experimentálna psychológia
 • Politológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Teória a dejiny štátu a práva

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca v zdravotníctve
 • Sociálna práca

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
 • Teória biologického vzdelávania

a ďalších 28 programov

31 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.