Našli sme 9 škôl

Fakulta prírodných vied

 • Chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Inžinierstvo životného prostredia

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Klasická archeológia
 • História

a ďalších 16 programov

19 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Integrovaná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Výrobné zariadenia a systémy

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Vzťahy s médiami
 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Teória digitálnych hier

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
 • Teória biologického vzdelávania
 • Školská pedagogika

a ďalších 28 programov

31 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Pracovné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a literatúra
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • História

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.