Našli sme 9 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

a ďalších 11 programov

14 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
 • Školská pedagogika/School pedagogy
 • Pedagogika

a ďalších 27 programov

30 programov

Filozofická fakulta

 • Psychológia
 • Politológia
 • Sociológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Trestné právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Teória digitálnych hier
 • Vzťahy s médiami

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.