Našli sme 9 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Psychológia
 • Politológia
 • Sociológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Ústavné právo
 • Trestné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • Manažment a ekonómia verejnej správy

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Aplikovaná informatika

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a literatúra

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Pedagogika výtvarného umenia

a ďalších 28 programov

31 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.