Našli sme 10 škôl

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Psychológia
 • Politológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Sociálna práca
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná správa

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Pomocné vedy historické

a ďalších 13 programov

16 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Teória digitálnych hier

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Inštitút manažmentu

 • Manažment v turizme a hotelierstve
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.