Našli sme 10 škôl

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Priemyselné manažérstvo
 • Strojárske technológie a materiály
 • Automatizácia a informatizácia procesov

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Psychológia
 • Politológia
 • Sociológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Sociálna práca
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná správa

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalších 11 programov

14 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 23 programov

26 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Teória digitálnych hier

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Inštitút manažmentu

 • Manažment v turizme a hotelierstve
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.