O nás

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa fakulta snaží prinášať nové poznatky, ktoré vedú k inováciám technológií a využívaniu obnoviteľných zdrojov. Cieľom fakulty je vychovávať absolventov tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám praxe, preto je výučba doplnená o humanitné a manažérske predmety, cudzie jazyky a široké možnosti voliteľných predmetov.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v biologickom, chcemickom a fyzikálnom výskume, vo výskume živých systémov, v oblasti monitoringu životného prostredia, sanačných technológií či environmentálnom poradenstve.

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta prírodných vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava