O nás

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa fakulta snaží prinášať nové poznatky, ktoré vedú k inováciám technológií a využívaniu obnoviteľných zdrojov. Cieľom fakulty je vychovávať absolventov tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám praxe, preto je výučba doplnená o humanitné a manažérske predmety, cudzie jazyky a široké možnosti voliteľných predmetov.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v biologickom, chcemickom a fyzikálnom výskume, vo výskume živých systémov, v oblasti monitoringu životného prostredia, sanačných technológií či environmentálnom poradenstve.

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole.

Magisterské štúdium

  • Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.

Kontakt

Fakulta prírodných vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava