O nás

Univerzita patrí medzi významné inštitúcie regiónu, nie len z hľadiska vzdelávania, ale aj ako významný zamestnávateľ. Zamestnáva viac ako 300 docentov, profesorov či odborných asistentov. Okrem domácich tu pôsobia aj viacerí zahraniční odborníci. Univerzita sa dlhodobo teší veľkému záujmu o štúdium najmä v oblasti marketingu, prírodných vied či matematiky.

Uplatnenie

Absolventi UCM v Trnave nájdu uplatnenie v kreatívnom priemysle, masmédiách, marketingu, PR oblasti, v sociálnej oblasti štátneho, súkromného a tretieho sektora, v biologickom, chemickom a fyzikálnom výskume, v nelekárskych zdravotníckych profesiách a v neposlednom rade v oblastiach ako prekladateľstvo, tlmočníctvo či školstvo.

Kde nás nájdeš

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 2
91701 Trnava

Fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálna komunikácia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • Manažment a ekonómia verejnej správy

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Anglický jazyk a literatúra
 • Editorstvo a vydavateľská prax

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta zdravotníckych vied

 • Fyzioterapia
 • Rádiologická technika
2 programy

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 2
91701 Trnava