O nás

Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v pedagogickej, sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti, v oblasti matematiky realizuje aj anglofónne a frankofónne štúdium. Okrem toho realizuje výskum v spolupráci s domácimi a zahraničnými organizáciami a tiež celoživotné vzdelávanie.

Uplatnenie

Absolventi UMB nachádzajú široké uplatnenie doma aj v zahraničí v oblastiach ako cestovný ruch, bankovníctvo, učiteľstvo, v regionálnom rozvoji, v geológii, ekológii, ako sociálni pracovníci, v politickej oblasti, medzinárodných vzťahoch, v právnej oblasti, v marketingu a ďalších oblastiach verejného aj súkromného sektora.

Kde nás nájdeš

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12
97401 Banská Bystrica

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná geológia
 • Aplikovaná chémia a forenzná prax
 • Aplikovaná informatika

a ďalších 29 programov

32 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (2014)
 • Didaktika hudobného umenia (2014)

a ďalších 31 programov

34 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Bezpečnostné štúdiá (2014)
 • Medzinárodné vzťahy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
 • Anglický jazyk a kultúra - filozofia

a ďalších 71 programov

74 programov

Kontakt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12
97401 Banská Bystrica