O nás

Jedná sa o významné pracovisko, ktorého úlohou je príprava odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej politiky a tiež štátnej správy. Špeciálnu pozornosť potom venuje jazykovej príprave študentov. Fakulta realizuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú v praxi široké uplatnenie v oblasti, napríklad ako zástupcovia SR v zahraničných inštitúciách, v organizačných, integračných a PR oblastiach NR SR, Úradu vlády SR, ministerstvách a ďalších organizáciách, v oblasti samosprávy, politických strán, záujmových združení či v oblasti masmédií.

Kde nás nájdeš

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • písomný test v slovenskom jazyku z oblastí politológie, dejín, sociológie, ekonomickej teórie, práva, kulturológie a aktuálnych otázok domácej a zahraničnej politiky (60 otázok)
  • 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Magisterské

  • 60 otázok z odboru politológia/medzinárodné vzťahy (podľa zvoleného študijného programu)
  • 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Kontakt

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica