O nás

Fakulta je vďaka svojmu prírodovednému a environmentálnemu zameraniu jedinečná v stredoslovenskom regióne. Výučba sa uskutočňuje okrem posluchárni aj v špecializovaných učebniach, ktorých vybavenie zodpovedá aktuálnym štandardnom pre jednotlivé oblasti. Súčasťou je aj univerzitná knižnica.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v aplikovaných geologických odboroch, pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov, v oblasti analýzy, návrhu, realizácie a riadenia informačných technológií, v oblasti ekológie a ekologického výskumu, v oblasti riešenia environmentálnych problémov, v oblasti regionálneho rozvoja a plánovania, v poisťovníctve, finančnom sektore a tiež v oblasti učiteľstva na všetkých typoch škôl.

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Kontakt

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica