O nás

Spolu s pedagogickou fakultou stála pri zrode univerzity v roku 1992. Na fakulte študuje v šiestich študijných programov približne 1800 študentov. Vďaka koncepčným zmenám, ktoré ju sprevádzali prakticky od jej vzniku sa stala stabilnou a významnou súčasťou slovenského vysokoškolského systému.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti cestovného ruchu, v daňových a colných inštitúciách, v bankovníctve, v oblasti regionálneho rozvoja, v štátnej správe, samospráve, v rôznych riadiacich pozíciách a na rôznych úrovniach manažmentu v domácich aj zahraničných podnikoch. Viac podrobností o uplatnení študentov fakulty sa dozviete tu.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

  • písomné testy z cudzieho jazyka a základov ekonómie
  • v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku sa testy vykonávajú v angličtine
  • pri splnení podmienok môže byť prijímacia skúška odpustená

Termín konania prijímacej skúšky:

  • 7. –10. júna 2021 (1. stupeň štúdia denné a externé štúdium)
  • 11. júna 2021 (2. stupeň štúdia denné aexterné štúdium)
  • 30. júna 2021 (3. stupeň štúdia denné aexterné štúdium)

Okruhy otázok a doporučenú literatúru príjmacie skúšky na bakalárske štúdium nájdete tu.

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.

V prípade nízkeho záujmu oštudijný program si dekan fakulty vyhradzuje právo daný študijný program neotvoriť. Uchádzačovi bude ponúknutý iný študijný program.

Doplňujúce informácie

Študijné pobyty a stáže v zahraničí

V rámci štúdia sa študenti majú možnosť zúčastniť rozličných študijných pobytov v zahraničí na partnerských univerzitách a v rámci viacerých ponúkaných výmenných programov.

Ako sa prihlásiť na program Erasmus +, ako postupovať, aké sú kritériá výberu, podmienky... to všetko nájdete na nasledujúcich stránkach.

Talentové a výskumné centrum

Talentové a výskumné centrum je dlhodobý projekt, ktorý je určený pre všetkých talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB. Vznikol koncom roka 2016 vďaka spolupráci medzi Ekonomickou fakultou UMB a Inštitútom sporenia a investovania.

Cieľom projektu je poskytnúť moderné a atraktívne priestory a odborný individuálny mentoring a vedenie študentom Ekonomickej fakulty UMB, ktorí majú ambície "vedieť viac" a ísť tak výrazne nad rámec vzdelávacích osnov fakulty.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica