O nás

PF UMB ponúka širokú škálu študijných programov, ktoré komplexne rozvíjajú človeka. Našou víziou je prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Sme lídrami v inováciách vo výučbe, máme kontakt s praxou, učia u nás uznávaní odborníci a odborníčky a spolupracujeme s významnými partnermi. Podporujeme študentov a študentky v ich raste a angažovanosti. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev.

Uplatnenie

Absolventi pedagogickej fakulty UMB najčastejšie nájdu uplatnenie ako učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, vychovávatelia, animátori voľného času, sociálni pedagógovia a sociálni pracovníci, psychológovia, v oblasti ľudských zdrojov či v rôznych duchovných funkciách. Tiež sú pripravení na prácu s rôznymi cieľovými skupinami ľudí, ale aj v projektovej a manažérskej činnosti vo všetkých sektoroch.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať v novembri 2023 a vo februári 2024 (konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a univerzity).

Bakalárske štúdium  

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024 (okrem študijných programov, kde sa konajú talentové skúšky - učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy)
 • Termín podania prihlášok 2. kolo: 31. 5. 2024 (učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy)         
 • Termín prijímacej skúšky: 1. kolo 15. 4. - 26. 4. 2024  (praktická – talentová časť študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy); 2. kolo 1. 7. - 4. 7. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 12. - 14. 6. 2024 (písomná časť)

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 12. - 14. 6. 2024

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 20. - 21. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie

 • 35€ - papierová prihláška
 • 32€ - elektronická prihláška

Aktuality

Doplňujúce informácie

V čom sme výnimoční?

Doktorandská škola na PF UMB

 • Na PF UMB sme sa rozhodli rozvíjať kontinuálny a systematický model podpory doktorandov. Túto úlohu zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu, podpora doktorandov patrí medzi jeho hlavné úlohy.

Service learning

 • Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learning je popisovaný ako jeden zo spôsobov experimentálneho učenia, ktorý obsahuje vyvážené zameranie na službu poskytovanú komunite a učenie, ktoré pri tejto službe prebieha.

Vzdelávanie Slovákov v zahraničí

 • V rámci spolupráce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s MŠ VVaV SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú už dlhodobo zapojené viaceré pracoviská Pedagogickej fakulty do posilňovania podpory a identity Slovákov, ktorí žijú prechodne, resp. trvalo v zahraničí. Dominantnou oblasťou v tejto problematike je téma vzdelávania, na ktorú sa orientovali naše doterajšie aktivity. Problematika Slovákov žijúcich v zahraničí je témou, ktorá prechádza svojím vývojom,  nakoľko  Slováci patria k tradičným európskym vysťahovaleckým národom.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

 • Študenti a študentky UMB sa môžu stať súčasťou programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Umelecké súbory

 • Na univerzite pôsobia viaceré umelecké súbory, do ktorých sa môžeš zapojiť (Univerzitný spevácky zbor Mladosť, Univerzitný folklórny súbor Mladosť, Komorný orchester Mladosť).

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica