O nás

PF UMB ponúka širokú škálu študijných programov, ktoré komplexne rozvíjajú človeka. Našou víziou je prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Sme lídrami v inováciách vo výučbe, máme kontakt s praxou, učia u nás uznávaní odborníci a odborníčky a spolupracujeme s významnými partnermi. Podporujeme študentov a študentky v ich raste a angažovanosti. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev.

Uplatnenie

Absolventi pedagogickej fakulty UMB najčastejšie nájdu uplatnenie ako učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, vychovávatelia, animátori voľného času, sociálni pedagógovia a sociálni pracovníci, psychológovia, v oblasti ľudských zdrojov či v rôznych duchovných funkciách. Tiež sú pripravení na prácu s rôznymi cieľovými skupinami ľudí, ale aj v projektovej a manažérskej činnosti vo všetkých sektoroch.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium/Magisterské štúdium

Prijímacie konanie pozostáva z písomného testu, ktorý je zameraný na otázky z oblasti programu, na ktorý sa uchádzač hlási a následným osobným pohovorom.

Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia na každý študijný program nájdete na nasledujúcom odkaze TU.

  • Termín konania prijímacej skúšky: -
  • 2.kolo prijímacej skúšky vo vybraných študijných programoch: -

Doktorandské štúdium

  • Termín konania prijímacej skúšky: -

Poplatok za prijímacie konanie: 35€ (32€ v prípade elektronickej prihlášky)

Aktuality

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica