O nás

PF UMB ponúka širokú škálu študijných programov, ktoré komplexne rozvíjajú človeka. Našou víziou je prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Sme lídrami v inováciách vo výučbe, máme kontakt s praxou, učia u nás uznávaní odborníci a odborníčky a spolupracujeme s významnými partnermi. Podporujeme študentov a študentky v ich raste a angažovanosti. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev.

Uplatnenie

Absolventi pedagogickej fakulty UMB najčastejšie nájdu uplatnenie ako učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, vychovávatelia, animátori voľného času, sociálni pedagógovia a sociálni pracovníci, psychológovia, v oblasti ľudských zdrojov či v rôznych duchovných funkciách. Tiež sú pripravení na prácu s rôznymi cieľovými skupinami ľudí, ale aj v projektovej a manažérskej činnosti vo všetkých sektoroch.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) bude konať 8.11.2022 a vo februári 2023 (konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB).

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Termín konania prijímacej skúšky: 14.-16.6.2023 

Obsah prijímacích skúšok je pri jednotlivých študijných programoch spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. 

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Termín konania prijímacej skúšky: 14.-16.6.2023 

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Termín konania prijímacej skúšky: 28.-29.6.2023 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 35€ - papierová forma
  • 32€ - elektronická forma

Aktuality

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica