O nás

Vzdelaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispieva k inovatívnym riešeniam aktuálnych výziev v spoločnosti. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa orientuje na výskum v oblastiach výchovy a vzdelávania deti, mládeže a dospelých, sociálny, etický, umelecký a duchovný rozvoj jednotlivca a mnohé ďalšie oblasti rozvoja a zlepšovania kvality života.

Uplatnenie

Absolventi pedagogickej fakulty UMB najčastejšie nájdu uplatnenie ako učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, vychovávatelia, animátori voľného času, sociálni pedagógovia a pracovníci, psychológovia, v oblasti ľudských zdrojov či v rôznych duchovných funkciách. Tiež sú pripravení na prácu s rôznymi cieľovými skupinami ľudí, ale aj v projektovej a manažérskej činnosti vo všetkých sektoroch.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - písomný test a talentová skúška

Magisterské - písomný test

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica