O nás

Fakulta zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti práva a k nemu príbuzných študijných programov. Tiež tu prebieha výskum, ktorý je založený na poznatkoch a potrebách spoločenskej praxe, do ktorého v maximálnej možnej miere zapája študentov, vďaka čomu získavajú lepšiu uplatniteľnosť v praxi.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie vo všetkých právnických odvetviach, v správnych funkciách, súdnictve, prokuratúre, ako podnikoví právnici, v štátnej správe, v diplomacii, medzinárodných vzťahoch či v oblasti medzinárodného práva a ekonómie.

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica