Našli sme 10 škôl

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 27 programov

30 programov

Ekonomická fakulta

 • Podnikové manažérske systémy
 • Financie
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Psychológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba - Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.