Našli sme 10 škôl

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Filozofické štúdiá
 • Translatológia

a ďalších 27 programov

30 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika verejného sektora

a ďalších 10 programov

13 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Sociálna práca

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Matematická analýza

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba - Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.