Našli sme 10 škôl

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku (2014)

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Translatológia
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 71 programov

74 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
4 programy

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba
 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Sochárstvo a priestorová tvorba

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce
 • Evanjelikálna teológia
 • Psychológia

a ďalších 31 programov

34 programov

Fakulta prírodných vied

 • Geochémia
 • Geografia a rozvoj regiónov
 • Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

a ďalších 29 programov

32 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá (2014)
 • Politológia (2014)
 • Medzinárodné vzťahy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.