Našli sme 10 škôl

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda

a ďalších 30 programov

33 programov

Pedagogická fakulta

 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Teológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Politológia
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Občianske právo
4 programy

Fakulta výtvarných umení

 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
 • Maľba - Grafika
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Kompozícia
 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
3 programy

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.