O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v štyroch akreditovaných odboroch. Cieľom fakulty je príprava odborníkov s požadovaným zdravotníckym vzdelaním podľa aktuálnych potrieb praxe a rozvoj vedeckého poznania v oblastiach štúdia. Okrem toho zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Uplatnenie

Úspešní absolventi sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a laboranti.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 70 € (denná forma štúdia)
  • 50 € (externá forma štúdia)

 

Kontakt

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica