O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v štyroch akreditovaných odboroch. Cieľom fakulty je príprava odborníkov s požadovaným zdravotníckym vzdelaním podľa aktuálnych potrieb praxe a rozvoj vedeckého poznania v oblastiach štúdia. Okrem toho zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Uplatnenie

Úspešní absolventi sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a laboranti.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
 • Termín prijímacej skúšky: 13.6.2023
 • Termín skúšky z telesnej zdatnosti: 14.6.2023

Prijímacia skúška je formou písomného testu z biológie a fyziky alebo náuky o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Uchádzači o študijné programy fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť musia absolvovať skúšku z telesnej zdatnosti.

Magisterské štúdium (Fyzioterapia)

 • Termín podania prihlášky: 28.2.2023

Prijímacia skúška je formou didaktického testu v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore fyzioterapia.

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 70 € (denná forma štúdia)
 • 50 € (externá forma štúdia)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na našej fakulte?

 • Chces mať po celý život atraktívnu prácu po celom svete? - Príď študovať k nám!
 • Prečo je sestra dnes najžiadanejšie povolanie u nás a v celom svete? - Budúcnosť, rozvoj automatizácie, klimatické zmeny a katastrofy, pandémie a civilizačné choroby dáva istotu tomuto povolaniu.
 • Prečo na SZU? - Jediná štátna profesijne zameraná zdravotnícka univerzita na Slovensku.
 • Prečo FZ SZU v Banskej Bystrici? - Možnosť štúdia aj mimo Bratislavy. FZ je druhou najväčšou fakultou SZU.
 • Prečo je FZ v Banskej Bystrici? - Optimálne priestory pre teoretickú výučbu a štúdium, vybavenie, knižnica. Vlastné ubytovanie a aula.
 • Čo iné ťa tu ešte čaká? - Špičkové zdravotnícke zariadenia akreditované pre výučbu študentov. Konfúciovia učebňa tradičnej čínskej medicíny.Tradičná čínska medicína a jej využitie ako súčasť štúdia. Štúdium čínskeho jazyka a kultúry. Kurzy a cvičenia pre študentov. Štipendijné študijné pobyty.
 • Neváhaj a príď medzi nás!

Kontakt

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica