O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v štyroch akreditovaných odboroch. Cieľom fakulty je príprava odborníkov s požadovaným zdravotníckym vzdelaním podľa aktuálnych potrieb praxe a rozvoj vedeckého poznania v oblastiach štúdia. Okrem toho zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Uplatnenie

Úspešní absolventi sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a laboranti.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • písomný test v rozsahu učiva gymnázia (predmety sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy
  • študijné programy Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť vyžadujú zloženie skúšky telesnej zdatnosti - atletika a plávanie (pre program Fyzioterapia aj gymnastika)

Magisterské

  • test v rozsahu odborných predmetov bakalárskeho stupňa štúdia

Kontakt

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica