O nás

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá sa monotematicky venuje zdravotníckemu vzdelávaniu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Je to štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá je tvorená štyrmi fakultami. Jej vedecko-výskumnú základňu tvoria viaceré univerzitné ústavy, ktoré organizačne spadajú pod jednotlivé fakulty.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti, v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach, v poisťovniach, na úradoch verejného zdravotníctva, inšpektorátoch práce či vo vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Web

Kde nás nájdeš

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
83303 Bratislava

Fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo
 • Zubné lekárstvo
4 programy

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Kontakt

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
83303 Bratislava