O nás

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá sa monotematicky venuje zdravotníckemu vzdelávaniu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Je to štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá je tvorená štyrmi fakultami. Jej vedecko-výskumnú základňu tvoria viaceré univerzitné ústavy, ktoré organizačne spadajú pod jednotlivé fakulty.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti, v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach, v poisťovniach, na úradoch verejného zdravotníctva, inšpektorátoch práce či vo vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Web

Kde nás nájdeš

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03 Bratislava

Fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Prihlášky a prijímačky

Termín podania prihlášky na všetky fakulty: 28.2.2023

Prijímacie skúšky na jednotlivé fakulty budú prebiehať v priebehu júna.

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie 50-70€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ďalej SZU ponúka?

Študentské mobility/Erasmus+

 • Erasmus+ program Európskej únie zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže. V rámci tohto programu môžu univerzity získať od Európskej komisie, ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity. Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

Ubytovanie a stravovanie

 • Slovenská zdravotnícka univerzita poskytuje vo svojich ubytovacích zariadeniach ubytovanie účastníkom školiacich akcií, študentom SZU a v prípade záujmu a voľnej kapacity, i ostatným organizáciám, jednotlivcom i skupinám. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, V Bratislave s možnosťou Wi-Fi pripojenia vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia, celodenného stravovavnia podľa aktuálneho jedálneho lístka. Pripravíme aj menu podľa želania, úpravu stolovania na rôzne príležitosti.

Univerzitná knižnica

 • Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na medicínu a príbuzné študijné odbory. Študenti tu nájdu všetky potrebné materiály k štúdiu a aj inú doplňujúcu literatúru.

Kontakt

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03 Bratislava