O nás

Fakulta poskytuje vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie lekárskych pracovníkov najmä v oblastiach ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiológie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy či dentálnej hygieny. Tiež sa podieľa na tvorbe legislatívy na Ministerstve zdravotníctva SR či na spolupráci pri ochrane verejného zdravia s príslušnými orgánmi.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári, rádiológovia či sociálni pracovníci. Rovnako sa môžu uplatniť v riadení, kontroly, vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti, v zdravotných poisťovniach a tiež verejnej a súkromnej sfére.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacia skúška sa koná vo všetkých študijných programoch okrem študijného programu Fyziologická a klinická výživa.

Prijímacia skúška je formou písomného testu z predmetov ako biológia a fyzika, Chémia či náuka o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Na študijné programy fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebná aj skúška telesnej zdatnosti.

Magisterské štúdium

  • Bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom študijnom programe.

Doktorandské štúdium

Poplatky za prijímacie konanie: 

  • Materiálne zabezpečenie s prezenčnou prijímacou skúškou: 70€
  • Materiálne zabezpečenie bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ďalej SZU ponúka?

Študentské mobility/Erasmus+

  • Erasmus+ program Európskej únie zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže. V rámci tohto programu môžu univerzity získať od Európskej komisie, ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity. Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

Ubytovanie a stravovanie

  • Slovenská zdravotnícka univerzita poskytuje vo svojich ubytovacích zariadeniach ubytovanie účastníkom školiacich akcií, študentom SZU a v prípade záujmu a voľnej kapacity, i ostatným organizáciám, jednotlivcom i skupinám. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, V Bratislave s možnosťou Wi-Fi pripojenia vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia, celodenného stravovavnia podľa aktuálneho jedálneho lístka. Pripravíme aj menu podľa želania, úpravu stolovania na rôzne príležitosti.

Univerzitná knižnica

  • Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na medicínu a príbuzné študijné odbory. Študenti tu nájdu všetky potrebné materiály k štúdiu a aj inú doplňujúcu literatúru.

Kontakt

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava