O nás

Fakulta poskytuje vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie lekárskych pracovníkov najmä v oblastiach ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiológie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy či dentálnej hygieny. Tiež sa podieľa na tvorbe legislatívy na Ministerstve zdravotníctva SR či na spolupráci pri ochrane verejného zdravia s príslušnými orgánmi.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári, rádiológovia či sociálni pracovníci. Rovnako sa môžu uplatniť v riadení, kontroly, vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti, v zdravotných poisťovniach a tiež verejnej a súkromnej sfére.

Kde nás nájdeš

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Poplatky za prijímacie konanie: 

 

  • Materiálne zabezpečenie s prezenčnou prijímacou skúškou: 70€
  • Materiálne zabezpečenie bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50€

 

Kontakt

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava