O nás

Fakulta zabezpečuje pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecného lekárstva, postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov a podieľa sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní. Medzi jej ciele patrí výchova budúcich lekárov, pedagógov a vedeckých pracovníkov či zavádzanie nových preventívnych a diagnostických metód.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo výskume a tiež v zariadeniach v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie 70€

Kontakt

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava