O nás

Fakulta zabezpečuje pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecného lekárstva, postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov a podieľa sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní. Medzi jej ciele patrí výchova budúcich lekárov, pedagógov a vedeckých pracovníkov či zavádzanie nových preventívnych a diagnostických metód.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo výskume a tiež v zariadeniach v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Termín prijímacieho konania: od 12.6.2023
  • Termín podania prihlášky na študijný program v anglickom jazyku (1.termín/2.termín): 31.5./23.6.2023
  • Termín prijímacieho konania študijného programu v anglickom jazyku (1.termín/2.termín): 22.6./11.7.2023

Jedna z podmienok prijatia je aj úspešné vykonanie prijímacej skúšky v podobe písomného testu v rozsahu gymnaziálneho učiva z biológie (80 otázok) a chémie (80 otázok).

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie 70€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ďalej SZU ponúka?

Študentské mobility/Erasmus+

  • Erasmus+ program Európskej únie zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže. V rámci tohto programu môžu univerzity získať od Európskej komisie, ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity. Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

Ubytovanie a stravovanie

  • Slovenská zdravotnícka univerzita poskytuje vo svojich ubytovacích zariadeniach ubytovanie účastníkom školiacich akcií, študentom SZU a v prípade záujmu a voľnej kapacity, i ostatným organizáciám, jednotlivcom i skupinám. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, V Bratislave s možnosťou Wi-Fi pripojenia vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia, celodenného stravovavnia podľa aktuálneho jedálneho lístka. Pripravíme aj menu podľa želania, úpravu stolovania na rôzne príležitosti.

Univerzitná knižnica

  • Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na medicínu a príbuzné študijné odbory. Študenti tu nájdu všetky potrebné materiály k štúdiu a aj inú doplňujúcu literatúru.

Kontakt

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava