O nás

Fakulta zabezpečuje pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecného lekárstva, postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov a podieľa sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní. Medzi jej ciele patrí výchova budúcich lekárov, pedagógov a vedeckých pracovníkov či zavádzanie nových preventívnych a diagnostických metód.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo výskume a tiež v zariadeniach v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Termín prijímacieho konania: od 12.6.2023
  • Termín podania prihlášky na študijný program v anglickom jazyku (1.termín/2.termín): 31.5./23.6.2023
  • Termín prijímacieho konania študijného programu v anglickom jazyku (1.termín/2.termín): 22.6./11.7.2023

Jedna z podmienok prijatia je aj úspešné vykonanie prijímacej skúšky v podobe písomného testu v rozsahu gymnaziálneho učiva z biológie (80 otázok) a chémie (80 otázok).

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie 70€

Aktuality

Kontakt

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava