O nás

Fakulta zabezpečuje pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecného lekárstva, postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov a podieľa sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní. Medzi jej ciele patrí výchova budúcich lekárov, pedagógov a vedeckých pracovníkov či zavádzanie nových preventívnych a diagnostických metód.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo výskume a tiež v zariadeniach v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacieho konania: -

Jedna z podmienok prijatia je aj úspešné vykonanie prijímacej skúšky v podobe písomného testu v rozsahu gymnaziálneho učiva z biológie (80 otázok) a chémie (80 otázok).

Aktuality

Kontakt

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava