O nás

Fakulta zabezpečuje pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecného lekárstva, postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov a podieľa sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní. Medzi jej ciele patrí výchova budúcich lekárov, pedagógov a vedeckých pracovníkov či zavádzanie nových preventívnych a diagnostických metód.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vo výskume a tiež v zariadeniach v správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
83303 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Písomný test v rozsahu gymnaziálneho učiva biológie (80 otázok) a chémie (80 otázok).

Kontakt

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
83303 Bratislava