O nás

Fakulta má akreditované programy verejného zdravotníctva vo všetkých troch stupňoch štúdia a niekoľko ďalších špecializačných programov. Jej cieľom je pripraviť odborníkov schopných riešiť problémy na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Medzi jej priority patria ochrana a podpora zdravia, epidemiológia, prevencia a zdravotnícky manažment. V oblasti výskumu skúma súvislosti medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, vo výskumných ústavoch, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe a samospráve, v zdravotných a sociálnej poisťovni, v poisťovniach v oblasti životného poistenia či vo farmaceutických firmách.

Kde nás nájdeš

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie bez prezenčnej prijímacej skúšky je 50€.

Kontakt

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava