O nás

Hlavným cieľom univerzity je poskytovať vzdelanie vo všetkých 3 stupňoch v oblastiach ekonomických a manažérskych študijných programov, ale tiež v informatických, humanitných a spoločenských vedách. Tiež pripravuje svojich študentov na pôsobenie v medzinárodnom priestore tak, aby boli schopní reagovať na aktuálne štandardy globalizácie.

Uplatnenie

Absolventi školy sa uplatnia ako analytici, obchodníci, kontrolóri, v medzinárodných vzťahoch, krízoví manažéri, v štátnych a súkromných podnikoch, ale tiež na rôznych úrovniach manažmentu v širokej škále podnikov.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • MBA - Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu v anglickom jazyku (EN)
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalších 9 programov

12 programov

Prihlášky a prijímačky

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia     

od 1. novembra 2021 do 30. apríla 2022

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia     

13. – 16. jún 2022

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia     

1. máj – 1. júl 202215. – 24. august 2022

Pripravte sa na prijímačky

Prípravné kurzy z anglického jazyka, stredoškolskej matematiky, ekonomiky a ekonómie

Zobraziť prípravné kurzy

Aktuality

Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava