O nás

Fakulta predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti obchodnovedných disciplín. Je charakteristická svojim kvalitným odborným a personálnym zázemím, vlastnou literatúrou či materiálno-technickým zabezpečením. Hlavným poslaním je príprava odborníkov a výskum v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a k ním nadväzujúcich spoločenských vied.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako zakladatelia malých a stredných podnikov, v rodinnom podnikaní, v strednom manažmente na marketingových a obchodných oddeleniach, obchodní zástupcovia, ďalej v podnikovej ekonomike, financiách a manažmente či v cestovnom ruchu.

Web

Kde nás nájdeš

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka

Magisterské - na základe aritmetického priemeru na bakalárskom štúdiu

Aktuality

Kontakt

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava