O nás

Fakulta sa pôvodne orientovala hlavne na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva. Jej orientácia sa postupne rozširovala a dnes sa orientuje na manažment všetkých typov, zameraní a veľkostí podnikov. 5 katedier poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní najmä v oblastiach podnikovej ekonomiky pri analýze a riadení ekonomických procesov, pri kvantifikácii a hodnotení ekonomických a finančných vzťahov. Tiež sa uplatnia ako manažéri v riadení predvýrobných, výrobných a povýrobných činností v oblasti logistiky, v riadení ľudských zdrojov či ako odborníci na identifikovanie, analýzu a hodnotenie procesov v podniku ako celku.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka

Aktuality

Kontakt

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava