O nás

Fakulta od roku 2000 pripravuje vo všetkých troch stupňoch štúdia budúcich odborníkov pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavným cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov. Tiež je kladený veľký dôraz na jazykovú prípravu.

Uplatnenie

Úspešní absolventi nájdu uplatnenie v odvetví medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v domácich aj zahraničných vládnych a mimovládnych organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka

Magisterské

  • štátna skúška z odborného ekonomického predmetu v cudzom jazyku so zameraním na medzinárodné ekonomické vzťahy (možné vykonať aj počas štúdia na 2. stupni)
  • absolventovi študijného odboru 1. stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov bude prijímacia skúška odpustená
  • písomný test v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov

Aktuality

Kontakt

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava