O nás

Fakulta pripravuje budúcich absolventov na prácu so sociálnymi a ekonomickými informáciami, ktorá súvisí s ich získavaním, spracovaním, kontrolou a tvorbou informačných systémov. Absolventi budú schopní tieto informácie implementovať a analyzovať v sociálnej a ekonomickej sfére. Fakulta umožňuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolvent fakulty hospodárskej informatiky sa uplatní ako analytik, štatistik, prognostik či vo vrcholovom manažmente firiem. Tiež sa uplatnia aj ako audítori, kontrolóri či účtovníci. Často sú tiež žiadaní do vysokých funkcií štátnej a komunálnej správy.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 650/2
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín prijímacieho konania: 1.5.2023 - 23.6.2023 (motivačný list)

Poplatok za prijímacie konanie: 32€ (elektronicky podaná prihláška)

 

Aktuality

Kontakt

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 650/2
852 35 Bratislava