O nás

Fakulta pripravuje budúcich absolventov na prácu so sociálnymi a ekonomickými informáciami, ktorá súvisí s ich získavaním, spracovaním, kontrolou a tvorbou informačných systémov. Absolventi budú schopní tieto informácie implementovať a analyzovať v sociálnej a ekonomickej sfére. Fakulta umožňuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolvent fakulty hospodárskej informatiky sa uplatní ako analytik, štatistik, prognostik či vo vrcholovom manažmente firiem. Tiež sa uplatnia aj ako audítori, kontrolóri či účtovníci. Často sú tiež žiadaní do vysokých funkcií štátnej a komunálnej správy.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 650/2
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka

Aktuality

Kontakt

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 650/2
852 35 Bratislava