O nás

Podnikovohospodárska fakulta bola založená v roku 1992. Výučba prebieha na pracoviskách v Košiciach a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Fakulta zabezpečuje prípravu budúcich ekonómov na všetkých troch stupňoch štúdia. Pripravuje budúcich odborníkov pre súkromný aj verejný sektor v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako podnikový ekonóm a manažér, finančný, účtovný a rozpočtový analytik, analytik trhu práce, personalista, odborník na podnikové financie, obchodný zástupca a prevádzkar, produktový manažér, krízový manažér, audítor, konzultant, kontrolér, pracovník daňovej správy, v marketingu a ďalších manažérskych funkciách.

Web

Kde nás nájdeš

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín prijímacieho konania: 1.5.2023 - 1.7.2023
  • Náhradný termín prijímacích skúšok: 21.8.2023 - 25.8.2023

Poplatok za prijímacie konanie: 

  • 32€
  • 60€ (v prípade študijného programu v anglickom jazyku)

Aktuality

Kontakt

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice