O nás

Podnikovohospodárska fakulta bola založená v roku 1992. Výučba prebieha na pracoviskách v Košiciach a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Fakulta zabezpečuje prípravu budúcich ekonómov na všetkých troch stupňoch štúdia. Pripravuje budúcich odborníkov pre súkromný aj verejný sektor v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako podnikový ekonóm a manažér, finančný, účtovný a rozpočtový analytik, analytik trhu práce, personalista, odborník na podnikové financie, obchodný zástupca a prevádzkar, produktový manažér, krízový manažér, audítor, konzultant, kontrolér, pracovník daňovej správy, v marketingu a ďalších manažérskych funkciách.

Web

Kde nás nájdeš

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka

Magisterské - bez prijímacej skúšky

Aktuality

Kontakt

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice