O nás

Táto fakulta patrí medzi najúspešnejšie fakulty ekonomického zamerania na Slovensku. Svojich študentov pripravuje tak, aby boli schopní prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám na domácom aj zahraničnom trhu práce. Ponúka možnosť štúdia na všetkých troch stupňoch. Medzi kľúčové faktory fakulty patrí najmä veda a výskum a publikačná činnosť.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako ekonomickí redaktori, analytici, obchodníci s cennými papiermi, daňoví poradcovia a kontrolóri, prognostici, audítori, rizikoví manažéri, projektoví manažéri, personalisti, konzultanti, v manažmente, vedeckí pracovníci či vysokoškolskí učitelia.

Web

Kde nás nájdeš

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

podanie prihlášky: do 22. apríla 2022

termín konania prijímacej skúšky: 13. – 17. jún 2022

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE UCHÁDZAČOV O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM:

podanie prihlášky: do 30. apríla 2022

Aktuality

Kontakt

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava